Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Uczcili 156. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

Za nami już 156. rocznica Powstania Styczniowego. Podczas uroczystości uczestnicy uczcili pamięć poległych bohaterów, którzy podjęli nierówną walkę z Imperium Rosyjskim o wolną Polskę. Tegoroczne wydarzenie rozpoczęło się w piątek 18 stycznia a zakończyło dwa dni później w niedzielę. Na 16 kilometrowej trasie kolejny już rok swoje miejsce miał również Bodzentyn, który gościł uczestników marszu w sobotę. Uroczystości rozpoczęły się od godziny 15:00 od przybycia marszu a zakończyły przed godziną 17:00 na Rynku Górnym. 

Centralnych uroczystości rozpoczęły się w piątek na Rynku Wielkim w Szydłowcu od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.  Następnie w intencji Powstańców z 1863 r. i Ojczyzny odbyła się Msza Święta w oprawie Miejskiej Orkiestry Dętej z Szydłowca w kościele św. Zygmunta. W tym dniu również z Szydłowca rozpoczął się XIII Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych.

W sobotę po Mszy Św. w Suchedniowie uczestnicy skierowali się pod krzyż przedpowstańczy znajdujący się przy ulicy Bodzentyńskiej, a następnie wyruszyli w kierunku Bodzentyna. W Zespole Szkół im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym jak co roku organizatorzy oraz młodzież szkolna przedstawili jasełka.

W Leśnej Starej Wsi do głównej kolumny marszowej dołączył Oddział Powstańczy Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna pod kierunkiem dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen.

Po południu uczestnicy dotarli do Bodzentyna, gdzie przywitali ich przedstawiciele gmin i powiatów zaangażowanych w organizację obchodów na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn Dariuszem Skibą, Radnymi Rady Miejskiej w Bodzentynie oraz Pułkiem Żuawów Śmierci, którzy jak co roku zaprezentowali się w swych pięknych mundurach. W Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn złożono kwiaty przy tablicy upamiętniającej Honorowego Obywatela Bodzentyna Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Uczestnicy marszu przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Bodzentyn udali się na Rynek Górny, gdzie odbywały się dalsze uroczystości.

Burmistrz Dariusz Skiba przywitał wszystkich przybyłych gości, a także podziękował grupom rekonstrukcyjnym. W swym przemówieniu przypomniał, pokrótce tragiczne wydarzenia jakie miały miejsce na bodzentyńskiej ziemi oraz podkreślił, że biorąc udział w różnych uroczystościach patriotycznych „związanych z historią naszej gminy czy regionu, chcemy oddać hołd naszym przodkom. Chcemy z powagą dbać i pielęgnować naszą historię, ale przede wszystkim w pewien sposób zamanifestować naszą radość do wolności, demokracji, pojednania i przebaczenia.” Burmistrz odniósł się również do tragicznych wydarzeń sprzed tygodnia jakie miały miejsce w Gdańsku „w obliczu ogromnych podziałów jakie od wielu lat istnieją w narodzie polskim”.   

Udział w obchodach wziął m.in. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, który uhonorował medalami „Pro Bono Poloniae” osoby wnoszące istotny wkład w upowszechnianie wiedzy o historii walk niepodległościowych i krzewienie postaw patriotycznych 
w polskim społeczeństwie. Zwracając się do uczestników Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych, nawiązał też do słów marszałka Józefa Piłsudskiego, które widnieją na tablicy pamiątkowej w Bodzentynie, pod którą wcześniej złożono kwiaty. "Można za nim powtórzyć: to wasze zadanie, stworzyć Polaka godnego, dumnego, który nie kłania się przed obcymi, który z przeszłości czerpie siłę, aby budować współczesność, i marzyć, i tworzyć plany na przyszłość" - zaznaczył Kasprzyk.

Głos zabrała również dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen mówiąc o roli Bodzentyna w Powstaniu Styczniowym. 

Za wieloletnie zaangażowanie w organizację tego ważnego wydarzenia, komendant Marszu Daniel Woś wręczył Burmistrzowi Dariuszowi Skibie oraz dyrektorce bodzentyńskiego gimnazjum Danucie Kolasie symboliczny grawerton z podziękowaniami.  

W wydarzeniu wzięli udział:  posłanka na Sejm Maria Zuba, wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka, goście z Wielkiej Brytanii i reprezentacja Związku Strzelców Litewskich Szaulis, przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej, poczty sztandarowe i mieszkańcy. Delegacje władz samorządowych w osobach zastępcy burmistrza Andrzeja Jarosińskiego, sekretarza gminy Wojciecha Furmanka oraz radnych brały udział w uroczystościach organizowanych w Szydłowcu, Suchedniowie i Wąchocku.  Centralne obchody zakończyły się w niedzielę w Wąchocku.

Wystąpienie Burmistrza Bodzentyn podczas uroczystości na Rynku Górnym.

IMG 0305
IMG 0306
IMG 0308
IMG 0316
IMG 0321
IMG 0322
IMG 0326
IMG 0329
IMG 0331
IMG 0332
IMG 0335
IMG 0337
IMG 0340
IMG 0345
IMG 0348
IMG 0356
IMG 0358
IMG 0360
IMG 0366
IMG 0371
IMG 0373
IMG 0375
IMG 0383
IMG 0386
IMG 0390
IMG 0395
IMG 0401
IMG 0403
IMG 0406
IMG 0411
IMG 0420
IMG 0423
IMG 0430
IMG 0432
IMG 0435
IMG 0436
IMG 0442
IMG 0443
IMG 0455
IMG 0461
IMG 0464
IMG 0476
IMG 0477
IMG 0486
IMG 0487
IMG 0490
IMG 0491
IMG 0494
IMG 0497
IMG 0501
IMG 0502
IMG 0507
IMG 0513
IMG 0518
IMG 0520
IMG 0527
IMG 0530
IMG 0537
IMG 0541
IMG 0544
IMG 0549
IMG 0556
IMG 0559
IMG 0563
IMG 0566
IMG 0572
IMG 0574
IMG 0577
IMG 0584
IMG 0586
IMG 0588
IMG 0598
IMG 0602
IMG 0606
IMG 0614
IMG 0622
IMG 0629
IMG 0647
IMG 0651
IMG 0660
IMG 0666
IMG 0673
IMG 0676
IMG 0683
IMG 0688
IMG 0692
IMG 0696
IMG 0699
IMG 0701
IMG 0703
IMG 0709

Zdjęcia e-bodzentyn.pl / info: bodzentyn.pl/inf. własna

Bodzentyn, Powstanie Styczniowe, Galeria