Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Klasztor w Świętej Katarzynie

Klasztor w Świętej Katarzynie z nowymi władzami

Klasztor Sióstr Bernardynek w Świętej Katarzynie to jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów w naszej gminie. Mieszczący się przy wejściu na Łysicę budynek od ponad 200 lat zamieszkują Siostry Bernardynki. W ubiegłym tygodniu pod przewodnictwem biskupa kieleckiego Jana Piotrowskiego odbyły się tam wybory nowych władz na 3-letnią kadencję.

W wyborach wziął udział również Tomasz Rusiecki – wikariusza biskupiego do spraw Życia Konsekrowanego i ksiądz kanonik Adam Perza – kanclerza kurii. Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów. 

Na 3-letnią kadencję zostały wybrane następujące osoby:

- siostra Klara Strojek – matką przełożoną
- siostra Tadea Strona – I Radną (wikarią)
- siostra Agata Jasiak – II Radną
- siostra Edyta Chowaniec – III Radną
- siostra Maria Rusin – IV Radną

Święta Katarzyna