Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Ruszyły przygotowania do budowy ścieżki ścieżki edukacyjno - historyczno - przyrodniczej w "Małpim Gaju"

Ruszyły przygotowania do budowy ścieżki w "Małpim Gaju"

W słoneczne piątkowe południe 29 marca w "Małpim Gaju" odbyła się wizja lokalna z udziałem Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn mgr inż. Dariusza Skiby, Dyrektora ŚPN dr inż. Jana Reklewskiego, dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen, mgr Witolda Combera miejscowego regionalisty oraz pracownika ds. udostępniania ŚPN mgr inż. Marcina Matyska. Wizja miała na celu sprawdzenie terenu przygotowywanego pod realizowany projekt „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – etap II” oraz konsultacje na temat planowanych działań. 

Wejście na nową ścieżkę będzie możliwe od strony kładki mieszczącej się między ulicami Suchedniowską a Kielecką oraz od strony Gimnazjum w Bodzentynie, gdzie powstanie amfiteatr ulokowany w naturalnym zagłębieniu. Wzdłuż ścieżki w pewnej odległości od siebie powstaną miejsca, w których zwiedzająca osoba będzie mogła odpocząć na ławce oraz postawić rower. Tuż pod sceną amfiteatru znajdą się garderoby, łazienki oraz pomieszczenia techniczne.

Prace wykonuje firma BB MULIER spółka z o. o. z Bilczy wyłoniona w drodze konkursu. Koncepcja podkreśla oraz eksponuje walory przyrodnicze terenu, kształtując projektowane elementy tak, by jak najlepiej wpisały się w zastany krajobraz przyrodniczo-kulturowy oraz umożliwiły dokładną jego obserwację.

Zadanie projektowe obejmuje:

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania i odmulenia 4 stawów biskupich,

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy amfiteatru/muszli koncertowej,

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej utworzenia ścieżki edukacyjnej historyczno-przyrodniczej od amfiteatru do kładki między ulicą Suchedniowską i Kielecką wraz z zagospodarowaniem działek

Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie w/w zadań wynosić będzie 180 000, 00 zł brutto.

Planowane zakończenie realizacji robót budowlanych w ramach niniejszej inwestycji to rok 2021/2022.


Zdjęcia: MiG Bodzentyn

Świętokrzyski Park Narodowy, Rewitalizacja Bodzentyna