Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Cennik wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego

 • e-bodzentyn
 • ŚPN

Od 1 stycznia 2015 Świętokrzyski Park Narodowy wprowadził zmiany co do opłat wstępu do ŚPN. Rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny zostały całkowicie zwolnione z opłat dotyczących wstępu na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego, do Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu oraz na galerię widokową na gołoborze.

Opłata za wstęp do Świętokrzyskiego Parku Narodowego lub na niektóre jego obszary wynosi :

 • 6,50 zł brutto za normalny bilet wstępu ważny 1 dzień;
 • 3,25 zł brutto za ulgowy bilet wstępu ważny 1 dzień;
 • 13,00 zł brutto za normalny bilet wstępu ważny 7 dni;
 • 6,50 zł brutto za ulgowy bilet wstępu ważny 7 dni;
 • Jednodniowe bilety wstępu, zakupione w każdym z punktów sprzedaży, upoważniają w tym samym dniu do jednorazowego wstępu na wszystkie płatne odcinki szlaków pieszych oraz na galerię widokowa na gołoborzu na Łysej Górze.
 • Siedmiodniowe bilety wstępu, zakupione w każdym z punktów sprzedaży, upoważniają do wielokrotnego wstępu na wszystkie płatne odcinki szlaków pieszych oraz na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze, w okresie siedmiu dni od daty nabycia biletu.
 • Opłaty będą pobierane przez pracowników Parku lub inne osoby na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora Parku.
 • Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet wstępu.
 • Opłata za wstęp do Parku pobierana jest  w  okresie od 1 kwietnia do 31 października. W pozostałe miesiące wstęp jest bezpłatny.

Opłat za wstęp do Świętokrzyskiego Parku Narodowego nie pobiera się od:

 • Mieszkańców gmin leżących w granicach ŚPN a także gmin z nim graniczących (gminy Bodzentyn, Bieliny, Górno, Łączna, Masłów, Nowa Słupia, Pawłów);
 • Dzieci do 7 lat;
 • Osób posiadających zezwolenie dyrektora ŚPN na prowadzenie badań naukowych oraz zajęć edukacyjnych;
 • Osób udających się do miejsca kultu religijnego.

Ulgowe bilety wstępu przysługują:

 • Uczniom i studentom
 • Emerytom i rencistom
 • Osobom niepełnosprawnym
 • Żołnierzom służby czynnej

Punkty sprzedaży biletów wstępu do ŚPN:

1.    Brama wejściowa do ŚPN w Nowej Słupi.
Punkt czynny od 1 kwietnia do 31 października codziennie od 9:00 do 17:00

2.    Wejście na szlak czerwony w Świętej Katarzynie przy źródełku Św. Franciszka.
Punkt czynny od 1 kwietnia do 31 października codziennie od 9:00 do 17:00

3.    Galeria widokowa na gołoborzu.
Punkt czynny od 1 kwietnia do 31 października codziennie od 9:00 do 17:00

4.    Kasa ŚPN w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Sprzedaż biletów do ŚPN  od 1 kwietnia do 31 października w dni powszednie od godz. 7:30 do 15:30. Przez cały rok w Kasie ŚPN są do nabycia wydawnictwa  przyrodnicze oraz pamiątki.

5. Muzeum ŚPN na Łysej Górze.  Sprzedaż biletów do ŚPN  od 1 kwietnia do 31 października w godzinach otwarcia Muzeum

      Więcej informacji na stronie podanej niżej:

http://www.swietokrzyskipn.org.pl/