Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Cmentarze Bodzentyna

W Bodzentynie znajdują się trzy cmentarze.

Pierwszy z nich to cmentarz katolicki, założony w  XVIII w., na którym do dnia dzisiejszego odbywają się pochówki. W jego centralnej części znajduje się zbiorowa mogiła poległych w czasie II wojny światowej, a inne zabytkowe mogiły i przepiękne pomniki rozsiane są po całym cmentarzu.

Drugi z cmentarzy zlokalizowany jest przy ul. Kieleckiej. Jest to cmentarz żydowski – kirkut z 76 zachowanymi nagrobkami z białego piaskowca, na których wyryte są znaki i litery w języku hebrajskim.

Trzecim jest cmentarz żołnierzy niemieckich i rosyjskich poległych w czasach I wojny światowej, który znajduje się przy ul. Suchedniowskiej (obok Urzędu Miasta i Gminy).

Źródło: bodzentyn.pl