Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Ścieżka pieszo - rowerowa Św. Katarzyna - Podgórze

Ścieżka pieszo - rowerowa Św. Katarzyna - Podgórze nabiera kształtów

Przemieszczając się z Bodzentyna w stronę Świętej Katarzyny bądź odwrotnie na pewno zwróciliście uwagę na pracę wykonywane w lesie na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego za rowem tuż obok drogi. To nic innego jak budowa nowej ścieżki rowerowej, która już wkrótce połączy bezpośrednio Podgórze ze Świętą Katarzyną. Dziś 27 sierpnia na terenie budowy pojawił się Burmistrz Dariusz Skiba wraz z Dyrektorem Świętokrzyskiego Parku Narodowego dr inż. Janem Reklewskim w celu przyjrzenia się postępom dokonanych prac. 

Projekt pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” to niezwykle ważna inwestycja, dzięki której z nadzieją będziemy mogli spojrzeć w przyszłość turystyki rowerowej w naszej gminie. Nowa ścieżka zostanie wyposażona w tablice z informacjami na temat chronionych gatunków roślin, zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych. Przy ścieżce, naprzeciw obszaru ochrony ścisłej „Mokry Bór” będzie wydzielone miejsce wypoczynkowe tj. wiata z ławkami i stołami oraz stojak na rowery.

Całkowita wartość projektu: 5.093.212,76 zł, w tym dofinansowanie w wysokości: 3.654.708,95 zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych a jednocześnie (71,76 % kosztów całkowitych), wkład Gminy 1.438.503,81 zł

Ścieżka Rowerowa Świętokrzyski Park Narodowy Ścieżka Rowerowa Świętokrzyski Park Narodowy Ścieżka Rowerowa Świętokrzyski Park Narodowy Ścieżka Rowerowa Świętokrzyski Park Narodowy Ścieżka Rowerowa Świętokrzyski Park Narodowy Ścieżka Rowerowa Świętokrzyski Park Narodowy

Ścieżki rowerowe, Świętokrzyski Park Narodowy, Święta Katarzyna, Podgórze