Ścieżki rowerowe - Bodzentyn. W Sercu Gór Świętokrzyskich

100 tysięcy na ścieżkę rowerową Św. Katarzyna - Nowa Słupia

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował w środę 13 lutego o dofinansowaniu w wysokości 100 tys. zł ścieżki rowerowej „Śladem kolejki wąskotorowej”: Nowa Słupia – Święta Katarzyna. Całość projektu wynosi około 600 tysięcy złotych a jego realizacja ma zakończyć się już w marcu tego roku. Cała trasa będzie przebiegać przez teren ŚPN na odcinku 16 kilometrów. Turyści, którzy wybiorą aktywny...

Gmina Bodzentyn o krok od nowych ścieżek rowerowych

Turystyka rowerowa rozwija się bardzo szybko lecz nie byłoby tego wzrostu bez atrakcyjnych i bezpiecznych ścieżek rowerowych. Gmina Bodzentyn przy współpracy ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym od kilku lat pracuję nad poprawieniem infrastruktury rowerowej dzięki czemu powstają własnie dwie nowe ścieżki. Pierwsza z nich połączy Bodzentyn ze Świętą Katarzyną natomiast druga Świętą Katarzynę z Nową...

Ruszyła budowa ścieżki rowerowej Święta Katarzyna - Podgórze

Kilka dni temu ruszyły pierwsze prace mające na celu przygotowanie obszaru pod budowę ścieżki rowerowej łączącej Świętą Katarzynę z Podgórzem. Pierwszy etap prac polega na wytyczeniu ścieżki rowerowej oraz wycinki drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni i wywozem drewna poza teren budowy. Nowa trasa roweowa będzie liczyć 3,67 km i poprowadzi rowerzystów przez teren Świętokrzyskiego Parku...

Św. Katarzyna wkrótce z punktem informacji dla turystów i szaletem

Wkrótce w Świętej Katarzynie zostanie zrealizowane zadanie pn.  „Budowa szaletu publicznego wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu w miejscowości Święta Katarzyna”. Umowę na to działanie została podpisana 18 czerwca. Jest to inwestycja realizowana w ramach projektu „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki...

Świętą Katarzynę i Ciekoty połączy nowa ścieżka rowerowa

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn wraz z firmą IDE PROJEKT S.C. 10 dnia kwietnia podpisali umowę na wykonanie projektu odcinka nowej ścieżki rowerowej o długości 680 metrów, która połączy Wilków z Ciekotami. Będzie to druga część już planowanej ścieżki łączącej Ciekoty ze Świętą Katarzyną. Trasa rowerowa zostanie zbudowana w Obszarze Natura 2000. Całkowity koszt wykonania dokumentacji i projektu to...

Wideoinformator MiG Bodzentyn - wydanie z dnia 06.05.2019 r.

Po wielu trudnych latach przygotowań i starań nareszcie rusza budowa ścieżki rowerowej przez Świętokrzyski Park Narodowy. Nowa ścieżka połączy Krajno ze Świętą Katarzyną oraz Świętą Katarzynę z Podgórzem. To wspaniała inwestycja zarówno dla turystów jak i mieszkańców Miasta i Gminy Bodzentyn. Podpisanie umowy z firmą Zakład Robót Drogowych Włodzimierz Olszewski nastąpiło w piątek 26 kwietnia przez...

Wyjątkowa ścieżka rowerowa wokół Gór Świętokrzyskich może stać się faktem

Wiele wskazuje na to, iż wkrótce może powstać wyjątkowa trasa rowerowa tworząca pętlę wokół Łysogór, która zostałaby połączona z aglomeracją Kielc oraz silnie rozbudowanym i promowanym szlakiem rowerowym Green Velo. Aby do tego doszło zespół ds. ścieżek rowerowych funkcjonującego przy Radzie Programowej na czele, której stoi Burmistrz Dariusz Skiba musi znaleźć wspólne stanowisko z Urzędem Marszałkowskim...
Copyright © 2019 e-Bodzentyn.pl. All rights reserved.