Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Budżet Obywatelski Miasta Bodzentyn 2020

Budżet Obywatelski Miasta Bodzentyn 2020 - zakwalifikowane projekty

Z ostatnim dniem 2019 roku Zespół Opiniujący Budżet Obywatelski Miasta Bodzentyn na 2020 rok dokonał oceny zgłoszonych projektów, które przeszły pozytywną weryfikację formalno - prawną wykonaną przez odpowiednie referaty merytoryczne UMiG w Bodzentynie. Pomysły można było zgłaszać do ostatniego dnia listopada. W tegorocznej edycji do dyspozycji będzie 91 001,91 złotych, które w całości lub części pokryją najlepszy wniosek. Projekty były oceniane pod określonymi względami i wartościami jakie wnoszą do społeczności naszego miasta. Najlepszy projekt to taki, który rozwiązuje pewne problemy społeczeństwa, wpływa pozytywnie na życie mieszkańców, określa planowane do osiągnięcia rezultaty oraz jest niezbędny do realizacji lub bardzo potrzebny. 

W sumie w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn wpłynęły 2 wnioski od mieszkańców Oba przeszły pozytywnie weryfikację i zostaną poddane głosowaniu, które odbędzie się 26 stycznia 2020 roku.  

Oto projekty, które wezmą udział w głosowaniu: 

1. Autorzy projektu: Inga Świderska, Filip Rzadkowski

Nazwa projektu: Przyjazny Bodzentyn #2020

Lokalizacja:  Ośrodek Zdrowia w Bodzentynie, Rynek Górny 11 w Bodzentynie     

Skrócony opis projektu: Dwuetapowy projekt pn. Przyjazny Bodzentyn #2020.

I Etap – zagospodarowanie terenu wokół ośrodka zdrowia w Bodzentynie – utworzenie 10 miejsc postojowych, które poprawia komunikacje samochodowa i pieszą wokół ośrodka zdrowi oraz zagospodarowanie przestrzeni zielonej wokół budynku poprzez obsadzenie terenów zielonych roślinnością.

II Etap – Iluminacja świąteczna Rynku w Bodzentynie – zakup i montaż elementów iluminacyjnych podkreślających świąteczny klimat.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 91 000,00 zł.

 

 2. Autorzy projektu: Kamil Stefańczyk, Łukasz Zawierucha

Nazwa projektu: Zwiększenie Bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Bodzentyn – zakup sprzętu dla OSP Bodzentyn.

Lokalizacja:  Siedziba OSP w Bodzentynie

Skrócony opis projektu: Pieniądze z Budżetu Obywatelskiego zostaną przeznaczone na sprzęt ratownictwa drogowego, sprzęt oświetleniowych, armaturę wodną, ubrania bojowe i osobistą ochronę ratowników oraz sprzęty zapewniające bezpieczeństwo ratowników. Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców całej gminy Bodzentyn.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 91 000,00 zł.

 

Miasto i Gmina Bodzentyn, Budżet Obywatelski Miasta Bodzentyn