Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Szkolenie dla Organizacji pozarządowych w Bodzentynie

Szkolenie dotyczące przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawowym

Wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn zapraszamy w najbliższy czwartek 16 stycznia na szkolenie dotyczące „Przekazywania i Rozliczania Dotacji w Trybie Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie oraz zmiany druków ofert, umów i sprawozdań.” Szkolenie odbędzie się o godzinie 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3. 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie