Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie - Bodzentyn. W Sercu Gór Świętokrzyskich

Będą dopłaty dla mieszkańców MiG Bodzentyn za wodę i ścieki

Podczas dzisiejszej krótkiej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie, Radni podjęli uchwałę dotyczącą dopłat do dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Rada Miejska w Bodzentynie uchwaliła dopłatę dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w ramach taryfowej grupy odbiorców - grupa 1: wszyscy odbiorcy usług z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w wysokości 29 groszy/netto i 31 groszy/brutto...

Gazyfikacja Gminy Bodzentyn - ankieta

Polska Spółka Gazownictwa SP. z o. o. w Kielcach rozpoczyna opracowanie koncepcji gazyfikacji nowych gmin z powiatu kieleckiego. W związku z tym spółka zwróciła się do władz Gminy Bodzentyn o przekazanie ankiety, dzięki której zostanie zmierzone zainteresowanie ewentualnym podpięciem do nitki gazowej. Wypełniona ankieta nie zobowiązuje do podłączenia do sieci gazowej. Wypełnione ankiety należy składać ...

Powstaną nowe studnie głębinowe w gminie Bodzentyn

Podczas spotkania Dariusza Skiby – Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn wraz z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Bodzentyn, oraz Firmą ,,HYDROEL” – Zakład Wiertniczo – Geologiczny s.c. Janusz Dyda, Jerzy Dyda w ubiegłym tygodniu 27 czerwca została podpisana umowa na „Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-ÓW w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska wraz...

Sobotnie (23.03.19 r.) spotkania w Bodzentynie

Najbliższa sobota 23 marca 2019 roku w Bodzentynie minie pod znakiem spotkań z Burmistrzem MiG Bodzentyn Dariuszem Skibą. Pierwsze z nich dotyczyć będzie propozycji zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bodzentyn. Spotkanie rozpocznie się o 10:00 i potrwa do 14:00. Drugie odbędzie się o 16:00 i dotyczyć będzie omówienia bieżącej sytuacji związanej...

Szkolenie dotyczące przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawowym

Wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn zapraszamy w najbliższy czwartek 16 stycznia na szkolenie dotyczące „Przekazywania i Rozliczania Dotacji w Trybie Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie oraz zmiany druków ofert, umów i sprawozdań.” Szkolenie odbędzie się o godzinie 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie,...

Ulga termomodernizacyjna i działalność nierejestrowa - spotkanie

Ulga termomodernizacyjna oraz działalność nierejestrowana to w ostatnich miesiącach gorące tematy, o których warto wiedzieć więcej. Dlatego 9 stycznia 2020 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn o 10:00 odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone obowiązującej od ubiegłego roku ulgi termomodernizacyjnej oraz omówieniu zasad i obowiązków wynikającej z działalności nierejestrowej....

Warszawscy Harcerze gościli w Urzędzie MiG Bodzentyn

Sześcioro młodych harcerzy z drużyny 368 WDH „GNIAZDO” ze szczepu „Na przekór” z Hufca ZHP Warszawa-Żoliborz odwiedziło dziś Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie. Młody patrol harcerzy miał za zadanie zapoznać się z praca urzędu oraz poznać szczegóły funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Ich opiekunem został wiceburmistrz  Bodzentyna Andrzej Jarosiński, który jak przystało na...

Wideoinformator MiG Bodzentyn - 16.08.2019 r.

Choć świetlica wiejska w Celinach została oficjalnie otwarta 1 lipca to nadal pojawiają się w niej nowe sprzęty i wyposażenie. Nowa świetlica to długo oczekiwane miejsce spotkań zarówno młodszych jak i starszych mieszkańców Celin oraz całej gminy. Wielofunkcyjna i nowoczesna świetlica dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych oraz do prowadzenia warsztatów, spotkań i przeróżnych zajęć. Projekt...

Wideoinformator MiG Bodzentyn - wydanie z dnia 06.05.2019 r.

Po wielu trudnych latach przygotowań i starań nareszcie rusza budowa ścieżki rowerowej przez Świętokrzyski Park Narodowy. Nowa ścieżka połączy Krajno ze Świętą Katarzyną oraz Świętą Katarzynę z Podgórzem. To wspaniała inwestycja zarówno dla turystów jak i mieszkańców Miasta i Gminy Bodzentyn. Podpisanie umowy z firmą Zakład Robót Drogowych Włodzimierz Olszewski nastąpiło w piątek 26 kwietnia przez...

Wideoinformator MiG Bodzentyn - wydanie z dnia 27.04.2019 r.

Sobotnie wydanie Wideoinformatora MiG Bodzentyn prezentuje wypowiedź Burmistrza Dariusza Skiby dotyczącą działań jakie mają miejsce na terenie dawnych stawów Biskupów Krakowskich w Bodzentynie. Przed nami wielka inwestycja, dzięki której Bodzentyn będzie jeszcze piękniejszym miejscem dla mieszkańców jak i turystów. Koszt inwestycji jedynie na terenie u podnóża Ruin Pałacu Biskupów Krakowskich wyniesie...

Zapis z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27.11.19

Zapraszamy do zapoznania się z ponad 4 godzinnym zapisem z sesji rady Miejskiej w Bodzentyne z dnia 27 listoapda 2019 roku. Podczas sesji Rada podjęła wiele ciekawych tematów takich jak stan realizacji kanalizajci w Gminie Bodzentyn oraz aktualne postępy w wymianie wodomierzy w naszej gminie.

Zapis z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30.01.20

Pierwsza zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie w nowym roku 2020 odbyła się 30 stycznia. Podczas ponad czterogodzinnego spotkania, Radni podejmowali tematy związane z stanem dróg gminnych i powiatowych, pomnikiem stojącym przy rondzie w Bodzentynie, Ośrodkiem Zdrowia w Bodzentynie, lekarzami tam pracującymi, gazyfikacją gminy oraz wiele innych tematów ważnych dla mieszkańców gminy. Jeśli...
Copyright © 2020 e-Bodzentyn.pl. All rights reserved.