Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Rada Miejska w Bodzentynie

Będą dopłaty dla mieszkańców MiG Bodzentyn za wodę i ścieki

Podczas dzisiejszej krótkiej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie, Radni podjęli uchwałę dotyczącą dopłat do dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Rada Miejska w Bodzentynie uchwaliła dopłatę dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w ramach taryfowej grupy odbiorców - grupa 1: wszyscy odbiorcy usług z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w wysokości 29 groszy/netto i 31 groszy/brutto za 1 metr sześcienny wody. Rada ustaliła również dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków w ramach taryfowej grupy odbiorców - grupa 1 wszyscy odbiorcy usług z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w wysokości 6 złotych 38 gr/netto i 6 złotych 89 groszy/brutto za 1 metr sześcienny ścieków.

 

W wyniku dopłat dla odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowdzania ścieków wyniosą:
1. Cena wody: 3,20 zł/netto i 3,46 zł/brutto za 1 metr sześcienny wody.
2. Ceny ścieków: 3,30 zł/netto 3,46 zł/brutto za 1 metr sześcienny ścieków.

Dopłaty przekazywane będą Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Bodzentynie po przedłożeniu przez spółkę rozliczenia za faktycznie dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki razem ze zbiorczym zestawieniem w kwartalnych okresach rozliczeniowych.

Źródłem pokrycia zobowiązań będą środki z budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn. Dopłaty będą obowiązywać do dnia 31 grudnia 2020 roku. Uchwała obowiązuję od 1 stycznia 2020 roku.

Sesja Rady Miejskiej, Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Miasto i Gmina Bodzentyn, PUK Bodzentyn