Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
30 tysięcy złotych na renowację Wykusu

Kilkadziesiąt tysięcy złotych na renowację Wykusu

Blisko 30 tysięcy złotych Gmina Bodzentyn otrzyma od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”. Przekazane fundusze zostaną użyte do renowacji miejsc pamięci narodowej o żołnierzach Armii Krajowej na Wykusie. Nasza gmina jest jedyną w regionie, która otrzymała pieniądze na tego typu działania. Celem programu z jakiego pozyskaliśmy środki  jest wspieranie samorządów w opiece i dbaniu o najważniejsze miejsca pamięci narodowej. 

Gmina Bodzentyn złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Nadleśnictwem Suchedniów, Środowiskiem Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Amii Krajowej „Ponury”- „Nurt” oraz innymi instytucjami oraz organizacjami kultywującymi pamięć o bohaterach Armii Krajowej.

Z pozyskanych funduszy zaplanowana jest renowacja kompleksu miejsc pamięci. W jego skład wchodzą cztery mogiły żołnierzy Armii Krajowej (Ludmiły Bożeny Stefanowskiej „Zjawy”, Mariana Cieśli „Mietka”, Tadeusza Lange „Szylinga”, grupy Jana Kosińskiego „Jacka”), pomnik żołnierzy Grupy Warszawskiej jak również kapliczka na Wykusie wzniesiona z inicjatywy żołnierzy AK w 1957 r. 

Renowacja rozpocznie się od prac remontowo - porządkowych wykonanych z poszanowaniem charakteru miejsc w środowisku przyrodniczym, z użyciem naturalnych materiałów i istniejących nawarstwień przejawów pamięci. Zostaną wymienione oraz naprawione zniszczone drewniane elementy, oczyszczone kamienie, uczytelnione napisy.  Przy kapliczce zaplanowano wykonanie prac remontowo - konserwatorskich ogrodzenia, wymiana chodnika oraz remont wiaty nad ołtarzem, gdzie odbywają się msze polowe. Pojawi się również oznakowanie miejsc i wskazanie do nich dojścia.

Co roku na Wykusie odbywają się uroczystości patriotyczne upamiętniające żołnierzy i przypominające o historii naszych przodków oraz całego regionu. W ciągu roku miejsce to odwiedzają setki jak nie tysiące osób pragnących oddać hołd bohaterom. Jest to jedno z najważniejszych miejsc na mapie Polski, w którym nieustannie dba się o pamięci o Polskim Państwie Podziemnym. Tutaj również stacjonowały oddziały Armii Krajowej dowodzone przez mjr. Jana Piwnika ps. „Ponury” i mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt”

Miasto i Gmina Bodzentyn, Wykus, Armia Krajowa