Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Rada Programowa ds. Rozwoju Marki Turystycznej Góry Świętokrzyskie

Kolejne spotkanie wyjątkowej Rady działającej na rzecz rozwoju turystki Gór Świętokrzyskich

Rada Programowa ds. Rozwoju Marki Turystycznej „Góry Świętokrzyskie” to wyjątkowa inicjatywa zrzeszająca miłośników naszego regionu, dla których ważny jest rozwój turystyki i promocji gmin znajdujących się wokół Łysogór. Do Rady należą ludzie z różnych branży zawodowych oraz posiadający różne doświadczenia. Dzięki temu każdy z nich wnosi coś innego do tego ciekawego przedsięwzięcia. Rada Programowa składa się z osób działających w różnych organizacjach sektora gospodarczego, publicznego i społecznego.

Rada Programowa ds. Rozwoju Marki Turystycznej „Góry Świętokrzyskie” - skład

Do prezydium Rady należą: Irmina Maliszewska – właścicielka gospodarstwa agroturystycznego, Zenon Dańda - właściciel Parku Rozrywki i Miniatur „Sabat Krajno”, Jan Reklewski - Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Dariusz Skiba - Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Paweł Walczyszyn – właściciel domu gościnnego „Carownica”.

Rada Programowa ds. Rozwoju Marki Turystycznej „Góry Świętokrzyskie” - historia

Inicjatywa pod nazwą Rada Programowa ds. Rozwoju Marki Turystycznej „Góry Świętokrzyskie” rozpoczęła swoje działanie w maju 2018 roku. Wtedy odbyło się pierwsze posiedzenie Rady i zostały ustalone zasady jej działania. Ostatnie zebranie Rady odbyło się na początku marca 2020 roku w Bielinach na wniosek Sławomira Kopacza -  Przewodniczącego Rady Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (ZGGŚ). W spotkaniu wzięli udział Burmistrzowie oraz Wójtowie gmin należących do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich. Uczestnicy rozmawiali o rozwoju turystycznym regionu oraz przedstawili deklarację, że swoim patronatem Rada obejmie Budowę Strategii Gór Świętokrzyskich jako beneficjenta. 

Spotkania Rady Programowej ds. Rozwoju Marki Turystycznej „Góry Świętokrzyskie”

Rada Programowa ds. Rozwoju Marki Turystycznej „Góry Świętokrzyskie” spotyka się regularnie od marca 2019 roku, w każdy drugi wtorek miesiąca. Uczestnicy obradują na terenie ZGGŚ i dyskutują o tym co się dzieje w regionie i o swoich pomysłach na rozwój promocji i turystyki Gór Świętokrzyskich. Dotychczas Rada spotykała się w takich miejscach jak Pawłów, Nowa Słupia, Bieliny, Bodzentyn czy Suchedniów. Radzie towarzyszą dwa zespoły robocze odpowiadające za różne sektory pracy Rady. Pierwszy z zespołów pracuje pod przewodnictwem pana Pawła Walczyszyna i odpowiada za budowanie marki turystycznej Gór Świętokrzyskich. Z kolei drugi zespół kierowany przez Burmistrza MiG Bodzentyn Dariusza Skibę zajmuje się tematyką dotyczącą ścieżek rowerowych na terenie Gór Świętokrzyskich.

W spotkaniach Rady Programowej może brać udział każdy komu dobro Gór Świętokrzyskich leży na sercu i ma pomysł jak podnieść atrakcyjność regionu. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zgłaszania swoich pomysłów. 

Zasady i obszary działania Rady Programowej ds. Rozwoju Marki Turystycznej „Góry Świętokrzyskie”

Rada Programowa ds. Rozwoju Marki Turystycznej Góry Świętokrzyskie - Bieliny Rada Programowa ds. Rozwoju Marki Turystycznej Góry Świętokrzyskie - Bieliny Rada Programowa ds. Rozwoju Marki Turystycznej Góry Świętokrzyskie - Bieliny

Deklaracja Rada Programowa ds. Rozwoju Marki Turystycznej „Góry Świętokrzyskie”

Góry Świętokrzyskie, Łysogóry, Rada Programowa ds. Rozwoju Marki Turystycznej „Góry Świętokrzyskie”, ZGGŚ