Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Gmina Bodzentyn walczy o 70 tyś. na sprzęt do nauki zdalnej

Gmina Bodzentyn walczy o 70 tyś. na sprzęt do nauki zdalnej

Nauczanie w dobie koronawirusa jest niezwykle trudne. Polski system edukacji nie jest odpowiednio przygotowany do prowadzenia zajęć zdalnie. Zarówno dzieci jak i nauczyciele często borykają się z brakiem odpowiedniego sprzętu i mają ograniczony dostęp do szybkiego internetu, który jest niezbędny w prowadzeniu masowego nauczania online. Polski rząd przygotował pomoc w wysokości 186 milionów złotych do podziału między samorządy na zakup sprzętu do nauki zdalnej. Nasza gmina podjęła starania o blisko 70 tysięcy złotych, co przełoży się na zakup około 35 laptopów lub 70 - 75 tabletów. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, pomoc trafi do najbardziej potrzebujących uczniów oraz nauczycieli z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn na zasadzie wypożyczenia przez dyrektorów szkół na okres trwania nauczania zdalnego.

"Z dużym optymizmem oraz nadzieją śledziliśmy informacje o naborze wniosków w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ogłoszonym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Z dużą starannością dopełniliśmy również wymogów formalnych składając wniosek w celu pozyskania laptopów do szkół z terenu naszej gminy. Nadmieńmy, iż o dofinansowanie mogą ubiegać się jedynie jednostki samorządu terytorialnego. Program nie obejmuje dofinansowania zakupu laptopów i innych urządzeń indywidualnie przez rodziców i nauczycieli. Zakupiony sprzęt może zostać wypożyczony przez dyrektorów szkół rodzicom oraz nauczycielom na okres trwania nauczania zdalnego. W okresie późniejszym posłuży do nauki w szkołach na terenie naszej gminy.

Wysokość środków dla Gmin została ściśle określona w załączniku do regulaminu konkursu. W tym momencie nasz optymizm nieco przygasł. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom oraz informacjom o nieograniczonych środkach na pomoc dla dzieci i nauczycieli, jasno określone zostały górne granice wysokości możliwych do pozyskania środków przez samorządy w zależności od ilości uczniów uczęszczających do szkół na terenie danej gminy. .

Gmina Bodzentyn może wnioskować maksymalnie o 70 tysięcy złotych. Z naszych wyliczeń jasno wynika, iż za taką kwotę przy aktualnych cenach rynkowych możemy zakupić zaledwie 30-35 laptopów. Liczba dzieci uczęszczających do szkół podstawowych oraz zatrudnionych nauczycieli na terenie naszej gminy to prawie 1000 osób.

Całkowita kwota przeznaczona przez Ministerstwo Cyfryzacji na program zakupu sprzętu do nauki zdalnej to 186 milionów. Środki przeznaczane na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli pochodzą z budżetu Unii Europejskie.

Jednocześnie informujemy o możliwości wypożyczenia tabletów od dyrekcji naszych szkół. Każda szkoła dysponuje bowiem takimi urządzeniami zakupionymi wcześniej przez Gminę przy realizacji programów unijnych."

Zastępca Burmistrza Andrzej Jarosiński

Źródło: inf.własna/bodzentyn.pl

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Koronawirus, Zastępca Burmistrza Andrzej Jarosiński, Szkoły na terenie MiG Bodzentyn