Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Od 16 kwietnia do odwołania obowiązek zasłaniania ust i nosa

Na dzień przed wprowadzeniem obowiązku zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, Ministerstwo Zdrowia wydało ostateczną wersję rozporządzenia regulującego nowe przepisy. W projekcie znajdziemy informację o tym, że od 16 kwietnia do odwołania rząd nakłada na obywateli obowiązek zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczek, szali, części garderoby, przyłbic lub innego rodzaju masek itp. Nowy obowiązek będzie dotyczyć również zbiorowego transportu publicznego jak również prywatnych samochodów, wewnątrz których znajdują się osoby nie zamieszkujące ze sobą.

Kogo dotyczy obowiązek zakrywania ust i nosa? 

Obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczyć będzie m.in. zakładów pracy (w tym także biur) - z wyłączeniem osób tam zatrudnionych (niezależnie od podstawy zatrudnienia), chyba że chodzi o osoby wykonujące w danym zakładzie obsługę klientów lub interesantów; budynków użyteczności publicznej - z wyłączeniem osób tam zatrudnionych (niezależnie od podstawy zatrudnienia), chyba że chodzi o osoby wykonujące w danym budynku obsługę klientów lub interesantów, oraz innych miejsc ogólnodostępnych np. obiektów handlowych i usługowych.

Jak czytamy w rozporządzeniu, obowiązek zakrywania ust i nosa będzie dotyczyć wszelkiego sposobu poruszania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym po drogach, nie tylko publicznych) - a zatem środkami komunikacji publicznej, rowerem, motocyklem, skuterem, hulajnogą, pieszo oraz pojazdami samochodowymi (w tym w ramach komercyjnego przewozu osób) - w przypadku tego ostatniego, gdy jadą nim osoby sobie obce (inne niż wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące).

Kogo nie dotyczy obowiązek zakrywania ust i nosa? 

-  dziecka do ukończenia 4 roku życia;

- pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem do lat 4;

-  osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;

- osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;

- kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

-  duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;

- żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

- organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;

- innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

Pełna treść rozporządzenia do pobrania - kliknij.

 Maseczki Bodzentyn jak zdjąć maseczkęJak używać maseczki ochronnej Jak używać maseczki ochronnej Jak używać maseczki ochronnej Jak używać maseczki ochronnej

Źródło: inf. własna, polsatnews.pl

Koronawirus, Gmina Bodzentyn, Maseczki