Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Jesienią w Bodzentynie plener malarski im. Józefa Szermentowskiego

Jesienią w Bodzentynie plener malarski im. Józefa Szermentowskiego

Fundacją Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT przy ścisłej współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół w Bodzentynie jesienią tego roku realizować będzie w Bodzentynie projekt:  "Plener malarski im. Józefa Szermentowskiego". Pieniądze na ten cel pozyskała Fundacja PROLAND-SPORT w wysokości 3000 zł. z Otwartego Konkursu na Realizację Zadań Publicznych Województwa Świętokrzyskiego z Zakresu Kultury. Głównym celem przedsięwzięcia jest wykorzystanie i poznanie zasobów dziedzictwa kulturowego województwa świętokrzyskiego, promocja walorów kulturowych służących rozwojowi funkcji turystycznych, wspomaganie rozwoju i uzdolnień młodzieży, rozwijanie talentu plastycznego, promowanie uzdolnionych plastycznie młodych ludzi, integracja uczniów ze szkół średnich powiatu kieleckiego.

Celem wydarzenia jest wykorzystanie i poznanie zasobów dziedzictwa kulturowego województwa świętokrzyskiego, promocja walorów kulturowych służących rozwojowi funkcji turystycznych, wspomaganie rozwoju i uzdolnień młodzieży, rozwijanie talentu plastycznego, promowanie uzdolnionych plastycznie młodych ludzi, integracja uczniów ze szkół średnich powiatu kieleckiego.

Uczniowie otrzymają przypinki- identyfikatory oraz materiały plastyczne i wraz opiekunami udadzą się na teren Pałacu Biskupów Krakowskich w Bodzentynie, który będzie głównym tematem prac plastycznych. Wykonywanie prac poprzedzą warsztaty artystyczne przeprowadzone przez plastyka. Prace malarskie będą wykonywane pod opieką merytoryczną plastyka suchymi pastelami. Po zakończeniu pleneru uczestnicy pleneru i goście udadzą się na obiad. W czasie, kiedy komisja konkursowa będzie wyłaniać najlepsze prace, uczestnicy pleneru wraz z przewodnikiem PTTK udadzą się na wycieczkę „Śladami Szermentowskiego po Bodzentynie”, podczas której zapoznają się z miejscami związanymi z malarzem i jego rodziną. Wydarzenie zostanie zakończone wernisażem prac plenerowych, wyłonieniem przez jury konkursu najlepszych prac i wręczeniem nagród.
Koordynatorami projektu są nauczyciele PZS w Bodzentynie - pani Wioletta Duda i pani Magdalena Krawczyk.

Autor PZS Bodzentyn.

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie, Liceum, Szermentowski, Plener malarski