Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Gmina Bodzentyn podpisała umowę na zagospodarowanie odpadów z PGO

Gmina Bodzentyn podpisała umowę na zagospodarowanie odpadów z PGO

Gmina Bodzentyn znalazła się wśród pięciu gmin powiatu kieleckiego, które we wtorek 19 maja podpisały umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w miejscowości Promnik. Podpisanie umowy możliwe było dzięki szybkiemu rozstrzygnięciu przetargu pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie 5 gmin położonych w powiecie kieleckim”. Przedmiotem zamówienia w podpisanej umowie jest roczne zagospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów Miasta i Gminy Bodzentyn, Gminy Masłów, Miasta i Gminy Morawica, Gminy Sitkówka - Nowiny oraz Gminy Zagnańsk. Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn podczas podpisania umowy reprezentował Burmistrz Dariusz Skiba. 

Po podpisaniu umów przez włodarzy gmin, Burmistrzowie wraz z Wójtami wyrazili słowa wdzięczności dla wszystkich uczestników tego projektu, oraz wolę dalszej współpracy, która ma na celu skuteczne rozwiązywanie potrzeb mieszkańców Gmin.

Warto podkreślić, że PGO jest Spółką komunalną, ale także Spółką Prawa Handlowego i jej działalność prowadzona jest tak, aby nie przynosić strat Właścicielowi, którym jest Miasto Kielce reprezentowane przez Prezydenta Bogdana Wentę.

W podpisaniu umów uczestniczyli: Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Promniku Mirosław Banach,Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Morawica Marcin Dziewięcki, Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz, Wójt Gminy Zagnańsk Wojciech Ślefarski, Dyrektor Kancelarii Prezydenta Bogdana Wenty Sławomir StachuraAlojzy Jakubik reprezentujący Kancelarię Prawną, Skarbnicy Gmin podpisujących umowy.

Umowa pomiędzy Miastem i Gminą Bodzentyn, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku została zawarta na okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

5 gmin powiatu Kieleckiego z umową z PGO 5 gmin powiatu Kieleckiego z umową z PGO 5 gmin powiatu Kieleckiego z umową z PGO 5 gmin powiatu Kieleckiego z umową z PGO 5 gmin powiatu Kieleckiego z umową z PGO 5 gmin powiatu Kieleckiego z umową z PGO 5 gmin powiatu Kieleckiego z umową z PGO 5 gmin powiatu Kieleckiego z umową z PGO 5 gmin powiatu Kieleckiego z umową z PGO

Źródło: inf. własna/bodzentyn.pl/Fot. Artur Cieślak, Urząd Gminy Zagnańsk

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Powiat Kielecki