Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Zapis z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28.05.20

Zapis z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28.05.20

Za nami kolejna sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie. W dzisiejszym spotkaniu udział wzięło 14 radnych co stanowiło kworum niezbędne do prowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. Podczas porannej sesji burmistrz Dariusz Skiba przedstawił w kilku zdaniach i omówił raport o stanie gminy Bodzentyn za 2019 rok. Burmistrz zaprezentował również pismo od Prezes Zarządu PUK, pani Moniki Jamróz, dotyczące sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. 

W dalszej części sesji, radni podjęli uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2047, zmian w budżecie gminy na 2020 r., udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego, uznania skargi za bezzasadną, uchylenia uchwał Nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i Nr I/3/2006 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 31 stycznia 2006 r., zmieniająca uchwałę Nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Bodzentynie w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego, a na zakończenie sesji tradycyjnie była możliwość zadawania pytań i udzielania odpowiedzi.

Burmistrz Dariusz Skiba tuż przed rozpoczęciem obrad zgłosił uchwałę do przedstawionego porządku, dotyczącą udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego odnośnie opracowania koncepcji zagospodarowania przestrzennego wraz w wydaniem decyzji środowiskowej dla zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy miasta Bodzentyn". Wniosek burmistrza został zatwierdzony przez Radnych Rady Miejskiej jednogłośnie. 

Sesja zakończyła się już po godzinie. Poniżej zapis całej sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej, Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Rada Miejska w Bodzentynie