Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Burmistrz Dariusz Skiba

Burmistrz Dariusz Skiba z wotum zaufania i absolutorium za 2019 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie otrzymał od radnych absolutorium oraz wotum zaufania za ubiegły rok. Głosowanie nad wotum zaufania odbyło się po wystąpieniu burmistrza oraz debacie dotyczącej raportu o stanie gminy Bodzentyn za rok 2019. Drugim ważnym punktem dzisiejszej sesji było głosowanie nad absolutorium dla burmistrza Bodzentyna, które zostało udzielone tuż po zapoznaniu się radnych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok oraz po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wykonania budżetu Gminy Bodzentyn również za ubiegły rok. Za udzieleniem poparcia dla burmistrza Dariusza Skiby w obu przypadkach opowiedziało się 12 z 14 uczestniczących w sesji radnych, dwoje radnych wstrzymało się od głosu.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba po głosowaniu nad wotum zaufania podziękował radnym za zaufanie i współpracę, która pozytywnie wpływa na rozwój Miasta i Gminy Bodzentyn. Wraz z ogłoszeniem wyników drugiego głosowania nad absolutorium burmistrz otrzymał gratulacje i kwiaty od gminnych radnych i sołtysów, a następnie ponownie podziękował przede wszystkim radnym ale również pracownikom gminy, sołtysom i mieszkańcom za zaufanie, współpracę i wsparcie.

Dzisiejsze absolutorium oraz wotum zaufania było już 6 z kolei w karierze burmistrza MiG Bodzentyn.

           

Sesja Rady Miejskiej, Burmistrz MiG Bodzentyn, Wotum zaufania, Absolutorium