Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Zapis z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 10.06.20

Zapis z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 10.06.20

Środowa sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie rozpoczęła się o godzinie 8:00. Pierwszym poruszonym podczas sesji tematem był raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie, a w kolejnych minutach spotkania radni zajęli się rozpatrzeniem raportu o stanie gminy za 2019 rok i podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn wotum zaufania. Następnym ważnym punktem w planowanych obradach było rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok oraz udzielnie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn. W dalszej części dzisiejszej sesji zgromadzenie radnych debatowało m.in. nad zmianami w budżecie gminy na 2020 rok, wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty czy określenia stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Bodzentyn. Pełen zapis sesji znajdą Państwo poniżej. 

 

 

Sesja Rady Miejskiej, Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Miasto i Gmina Bodzentyn, Rada Miejska w Bodzentynie