Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Łysica Bodzentyn

Łysica Bodzentyn i ULKS "Gród" z ministerialnym dofinansowaniem

Łysica Bodzentyn oraz Uczniowski Klub Sportowy "Gród" otrzymają z Ministerstwa Sportu i Turystyki po 10 tysięcy złotych na realizację Programu „Klub" w 2020 roku. Celem  programu jest wsparcie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Ministerstwo na realizację projektu przekazało do rozdysponowania w sumie 40 milionów złotych. W województwie świętokrzyskim dofinansowanie otrzymało 128 klubów sportowych na łączną sumę 145 tysięcy złotych. Z powiatu kieleckiego wsparcie otrzyma 31 klubów , a suma dofinansowania w powiecie wyniesie 350 tysięcy złotych. 

Wnioski w Programie „Klub" można było składać do 9 kwietnia, a ich rozpatrzenie zostało ogłoszone 5 czerwca 2020 roku. Składając wniosek uczestnicy mogli się starać o 10 lub 15 tysięcy złotych w zależności czy klub jest jednosekcyjny czy wielosekcyjny. Z ministerialnego wsparcia w całym kraju skorzysta około 5000 klubów, które otrzymane pieniądze będą mogły przekazać na zadania mające największy wpływ na funkcjonowanie klubów sportowych. Do takich zadań można zaliczyć m.in. zakup sprzętu sportowego lub organizacje obozu sportowego. Jeśli jest to finansowo możliwe, klub może podzielić pieniądze proporcjonalnie do potrzeb i zrealizować oba zadania. 

Zarówno LKS Łysica Bodzentyn jak ULKS "Gród" otrzymały po 10 000 złotych. Środki te na pewno poprawią jakości prowadzonych zajęć w naszych klubach i wspomogą funkcjonowanie klubów w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. 

Łysica Bodzentyn, Sport, ULKS Gród