Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Program "Czyste Powietrze" 2.0 - Ruszył nowy nabór

Program "Czyste Powietrze" 2.0 - Ruszył nowy nabór

Program "Czyste Powietrze" ma na celu przede wszystkim poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W połowie maja 2020 wystartowała nowa wersja programu. Jak informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, wnioski o dofinansowanie złożone przed 15 maja 2020 roku będą będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego Programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.

 

Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.05.2020 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji Programu.

ulotka czyste powietrze 2.0

Link do wymaganej dokumentacji: https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/wymagana-dokumentacja

Więcej informacji na stronie: http://www.wfos.com.pl/

Miasto i Gmina Bodzentyn, Dotacje, Czyste Powietrze