Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Gmina Bodzentyn

Wracają ograniczenia w UMiG Bodzentyn w związku z COVID - 19

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie w związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadza drobne ograniczenia mające na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia się koronawirusem na terenie urzędu. Informujemy, że od 28 lipca 2020 roku, zostają wprowadzone zwiększone środki ostrożności przy załatwianiu interesantów. Oto ograniczenia jakie czekają na osoby chcące załatwić coś w "gminie".

 

  • Ogranicza się liczbę osób przebywających jednocześnie w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie do jednej osoby na pracownika merytorycznego.
  • Interesanci, po wejściu do budynku UMiG zgłaszają na punkcie informacyjnym w jakim celu przychodzą a po ustaleniu osoby właściwej do załatwienia sprawy muszą poczekać na przyjście pracownika z którym jeśli to konieczne przechodzą do miejsca docelowego. Jeśli pracownik w danym momencie obsługuje inną osobę należy zaczekać we wskazanym miejscu przed budynkiem UMiG.
  • Po wejściu i w czasie przebywania w budynku UMiG obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, zachowanie odstępu między osobami min. 1,5 metra oraz dezynfekcja rąk (nawet wtedy, gdy Interesant używa rękawic ochronnych). W każdym z referatów obsługiwana będzie jednorazowo 1 osoba.
  • Zalecamy kontakt z urzędnikami elektronicznie lub telefonicznie oraz załatwianie spraw przez profil zaufany. Osoby, nie posiadające profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub w UMiG w Bodzentynie.
  • Wszystkie komórki organizacyjne urzędu pracują od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15, poniedziałek od 8.00 do 16.00. Czynna jest również kasa, przypominamy jednak, że płatności można dokonywać także za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo przed planowaną wizytą w Urzędzie zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonów:

41 311 50 10

41 311 55 11

41 311 51 14

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Koronawirus