Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego dotycząca okresowych przekroczeń zawartości jonów ołowiu w wodzie z ujęcia Wzdół Parcele

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego dotycząca okresowych przekroczeń zawartości jonów ołowiu w wodzie z ujęcia Wzdół Parcele

Ujęcie Wzdól Parcele od lat zaopatruje w wodę setki osób zamieszkujących kilka miejscowości w naszej gminie. Nic więc dziwnego, że ostatnie doniesienia o  okresowych przekroczeniach zawartości jonów ołowiu w wodzie dostarczanej z ww. ujęcia wzbudziły wśród mieszkańców duże zainteresowanie tematem. W związku z tym Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bodzentynie Sp. z o.o. opublikowało treść opinii znak: B-BK-547-50/20 Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie z dnia 12 maja 2020 r. - pobierz, dotyczącej ww. zagadnienia.

 

Treść informacji udostępnionej na stronie PUK Bodzentyn: 

"W związku z zainteresowaniem mieszkańców Miasta i Gminy Bodzentyn ryzykiem zdrowotnym konsumentów wody zaopatrywanych w wodę z ujęcia Wzdół Parcele oraz potwierdzeniem braku negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców Gminy okresowych przekroczeń zawartości jonów ołowiu w wodzie dostarczanej z ww. ujęcia, PUK Bodzentyn Sp. z o.o. podaje do wiadomości mieszkańców treść opinii znak: B-BK-547-50/20 Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie z dnia 12 maja 2020 r., dotyczącej ww. zagadnienia.

Pliki do pobrania:

treść opinii znak: B-BK-547-50/20 Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie z dnia 12 maja 2020 r."

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bodzentynie, Wodociągi, Wzdół Parcele