Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Zapis wideo sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 16.11.20 r.

Zapis wideo sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 16.11.20 r.

Zachęcamy do zapoznania się z jedną z ostatnich tegorocznych sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie. Z nagrania dowiecie się jakie Radni przyjęli uchwały, czy zatwierdzili zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2047, zmiany w budżecie gminy na 2020 r, oraz czy zgodzili się na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z ubytkiem w dochodach będącym skutkiem wystąpienia COVID-19.Nie brakowało również wymiany zdań pomiędzy Radnymi.  

 

 

 

Sesja Rady Miejskiej, Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Rada Miejska w Bodzentynie