Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Rusza przebudowa trasy Św. Katarzyna – Wilków - Mąchocice

Rusza przebudowa trasy Św. Katarzyna – Wilków - Mąchocice

To co w maju było jedynie planem, w poniedziałek 30 listopada stało się faktem. Umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 0314T wraz z budową chodnika oraz ścieżki rowerowej od Św. Katarzyny do Wilkowa została podpisana i na przełomie grudnia i stycznia rozpoczną się pierwsze prace. Termin realizacji zamówienia mija 31.10.2022 roku. Całkowita wartość projektu wyniesie 10 428 460,70 złotych brutto.  Wkrótce zostanie podpisana jeszcze jedna umowa na realizację krótkiego odcinka drogi od Wilkowa do Ciekot.

Niewątpliwie 30 listopada 2020 dla mieszkańców Świętej Katarzyny i Wilkowa będzie dniem wartym zapamiętania. W ostatni poniedziałek listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Kieleckim, Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach reprezentowanych przez Zbigniewa Wróbla - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, a firmą BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o. o. z Wąchocka reprezentowaną przez Ryszarda Wojtona - Prezesa Zarządu i Grzegorza Adamusa - Zastępcę Prezesa Zarządu. Swój wkład w doprowadzeniu projektu do etapu realizacje miał Radny Powiatu Kieleckiego z naszej gminy - Wojciech Kózka. 

Zakres zaplanowanych prac obejmuje utworzenie asfaltowego ciągu pieszo - rowerowego o szerokości około dwóch metrów na całej długości inwestycji (mieszczącym się w pasie drogowym, nie będzie on biegł przez prywatne działki), budowa chodnika po obu stronach jezdni (od szkoły w Św. Katarzynie do okolic sklepu „Robert”), stworzenie przejść dla pieszych oraz zatoczek wraz z przystankami dla autobusów. Ta inwestycja znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa przede wszystkim mieszkańców regionu jak również turystów poruszających się trasą. Nowa infrastruktura uatrakcyjni nasz region pod kątem turystycznym i rekreacyjnym. 

Trasa Mąchocice Święta Katarzyna

Trasa Mąchocice Święta katarzyna Trasa Mąchocice Święta katarzyna

Święta Katarzyna, Wilków, Powiat Kielecki, Miasto i Gmina Bodzentyn, Starostwo Powiatowe w Kielcach