Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Budżet gminy Bodzentyn 2021 uchwalony

Budżet Miasta i Gminy Bodzentyn na rok 2021 uchwalony

Jak co roku tuż przed sylwestrem Radni Rady Miejskiej w Bodzentynie uchwalają nowy budżet na kolejny rok. Tym razem Radni zebrali się 29 grudnia 2020 roku. W sesji wzięło udział 14 Radnych, jedna Radna była nieobecna. Podczas głosowania za przyjęciem budżetu na 2021 rok było 13 Radnych, a 1 Radny był przeciw. Budżet gminy Bodzentyn na rok 2021 został przyjęty większością głosów. Na podstawie przyjętego budżetu w obecnym roku będą realizowane plany oraz inwestycje. Zobaczcie zdjęcia i zapis transmisji Sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z 29 grudnia 2020 roku. 

 

Projekt Budżetu Bodzentyna na rok 2021 - zobacz.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyna na lata 2021 - 2047 - zobacz.

Burmistrz Dariusz Skiba o przyjętym budżecie: Jestem ogromnie wdzięczny zdecydowanej większości radnych za tak jednomyślne głosowanie nad budżetem na 2021 r. Wszystkie zadania ujęte w przyszłorocznym budżecie są efektem wsłuchiwania się w głos i potrzeby naszych mieszkańców. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin naszego województwa, która będzie realizować aż tak dużo projektów przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych. Wszystkie obowiązki statutowe gminy są ujęte w uchwalonym przez Radę budżecie. Oczywiście w trakcie roku będą zmiany, które są związane z zawieraniem umów z wykonawcami, większymi lub mniejszymi wpływami z podatków, dotacji czy subwencji. Będziemy czynić starania, aby wszystkie uchwalone pozycje w budżecie na 2021 r. były zrealizowane. Zachęcam Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat uchwalonego budżetu, które są dostępne na stronie internetowej gminy Bodzentyn. Wszystkiego dobrego w Nowym 2021 roku dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. 

Rada Miasta i Gminy w Bodzentynie Rada Miasta i Gminy w Bodzentynie Rada Miasta i Gminy w Bodzentynie Rada Miasta i Gminy w Bodzentynie Rada Miasta i Gminy w Bodzentynie

Zdjęcia i wideo, Sesja Rady Miejskiej, Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Rada Miejska w Bodzentynie