Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
100 lat tradycji Szkoły Średniej w Bodzentynie - wideo

100 lat tradycji szkoły średniej w Bodzentynie - wideo

Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie przygotowali specjalne nagranie upamiętniające ponad 100-letnią tradycję naszej szkoły średniej. Materiał składający się z wiersza, zdjęć i muzyki samodzielnie przygotowali uczniowie placówki. Warto przypomnieć, że szkoła średnia w Bodzentynie powstała w 1918 roku i przez ponad 100 lat przetrwała II Wojnę Światową, przeprowadzki i zmiany nazwy. Mimo wielu przeciwności losu w szkole zawsze byli ludzie, którzy dbali o dobro i przyszłość placówki. Film stworzony przez uczniów PZS w Bodzentynie pokazuje, że od lat w szkole niezmienne jest to, że zarówno nauczyciele, uczniowie oraz absolwenci darzą szkołę ogromnym szacunkiem i sympatią. 

 

 

 

Liceum w Bodzentynie powstało w 1918 roku jako Czteroletnie Progimnazjum Filologiczne Koedukacyjne Polskiej Macierzy Szkolnej, które po roku przekształcone zostało w Seminarium Nauczycielskie i pod tą nazwą funkcjonowało do 1930 roku. W kolejnym roku szkolnym otwarto Szkołę Rolniczą Żeńską. W czasie II Wojny Światowej szkoła została zamknięta, a nauczanie przeniosło się do podziemia. We wrześniu 1940 rozpoczęło działalność Zorganizowane Tajne Gimnazjum w Bodzentynie. Pięć lat później utworzono Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Towarzystwa Oświata. Od 1947 do 1960 roku w Bodzentynie funkcjonowało Państwowe Liceum Pedagogiczne. Cztery lata wcześniej równolegle rozpoczęło pracę Liceum Ogólnokształcące, które istnieje do dziś.

W międzyczasie liceum zmieniło swoją siedzibę, przenosząc się w 1962r. do nowego budynku przy ulicy Suchedniowskiej, który jest siedzibą szkoły po dzień dzisiejszy. W 1983r. z okazji 65 rocznicy powstania szkoły średniej w Bodzentynie i 150 rocznicy urodzin najwybitniejszego rodaka Bodzentyna – malarza Józefa Szermentowskiego, Liceum Ogólnokształcącemu w uznaniu zasług i roli, jaką spełniało nadano imię tego twórcy. W Dniu Edukacji Narodowej w 1986r. wręczono szkole sztandar ufundowany przez społeczeństwo gminy i Komitet Rodzicielski.

Od września 2002 r. utworzono Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bodzentynie. Do 2008 r. w Zespole funkcjonowało tylko Liceum Ogólnokształcące.
W roku szkolnym 2008/2009 utworzone zostało Technikum Nr 9 kształcące w zawodach: technik hotelarstwa oraz technik inżynierii środowiska i melioracji. Powołano też Szkołę Policealną, która może kształcić w zawodach: technik informatyk i opiekun w domu opieki społecznej. W zespole szkół utworzona została również Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Od roku szkolnego 2012/2013 planujemy uruchomić kształcenie w tej szkole w zawodach: cukiernik, fryzjer, kucharz i piekarz.
W związku z rosnącym społecznym zapotrzebowaniem od roku szkolnego 2012/2013 funkcjonują w liceum tzw. klasy „mundurowe” o profilach policyjno-prawnym i pożarniczo-prawnym.

Źródło: PZD Bodzentyn

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie