Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Propozycje dotacji na realizacje zadań publicznych w 2021 r.

Propozycje dotacji na realizacje zadań publicznych w 2021 r.

Pod koniec lutego Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie na stronie BIP opublikował wyniki ofert i wykaz przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn. W konkursie na wspieranie zadań publicznych w 2021 roku udział wzięło 10 podmiotów, 2 oferty wymagały uzupełnienia i żądna nie została odrzucona. Każdy oferent miał podczas składania wniosku miał możliwość określić swoje oczekiwania finansowe, a Urząd w odpowiedzi zaproponował swoją ofertę. Spośród 10 oferentów jeden ze względu na sytuację spowodowaną pandemią wycofał swoją ofertę. Niżej znajdą Państwo tabelę przedstawiającą wyniki ofert. 

 

 

 L.p.  Oferent  Tytuł zadania publicznego Dotacja proponowana przez Urząd MiG Bodzentyn
 1. ULKS Guliwer  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zapasach oraz sumo 15 000,00  zł.
 2.  ULKS GRÓD Treningi i udział w zawodach sportowych  5 000,00 zł.
 3.  ULKS JODŁA Od pokoleń dbamy o rozwój fizyczny dzieci i młodzieży  4 000,00 zł.
 4.  Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa Sportowe wyczyny zdrowej rodziny  Oferent wycofał ofertę
 5.  ULKS ATLAS Odkrywamy talenty sportowe  4 000,00 zł.
 6.  ULKS SPRINT Wyrównać szanse  2 000,00 zł.
 7.  ULKS ORŁY Treningi i udział w zawodach sportowych  4 000,00 zł.
 8.  PROLAND-SPORT  Sportowy wizerunek Gminy Bodzentyn  4 000,00 zł.
 9.  LKS ŁYSICA Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez upowszechnienie kultury fizycznej w formie sekcji piłki nożnej.  130 000,00 zł.
 10.  Stowarzyszenie Trzeciego Wieku Marsz po zdrowie - Nordic Walking dla seniorów   2 000,00 zł.

Kliknij w link do zarządzenia

Miasto i Gmina Bodzentyn, Sport, Kultura