Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Gmina Bodzentyn otrzyma blisko 3 miliony złotych wsparcia

Gmina Bodzentyn otrzyma blisko 3 miliony złotych wsparcia

Gmina Bodzentyn znalazła się wśród pięciu gmin Gór Świętokrzyskich, które otrzymają wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z Funduszu nasza gmina otrzyma dokładnie 2 826 000 złotych. Na środki mogły liczyć jedynie gminy górskie o wyjątkowych walorach turystycznych. Na pięć gmin naszego regionu przypadło ponad 13 milionów złotych do podziału. Oprócz naszej gminy pomoc otrzymały: Baćkowice - 2 000 000 złotych, Bieliny - 3 263 000 złotych, Nowa Słupia 4 000 000 złotych oraz Waśniów 2 000 000 złotych. Pieniądze mają zostać przekazana na realizacje inwestycji wspierających infrastrukturę turystyczną. 

Co zrobi nasza gmina za otrzymaną kwotę 2 826 000 zł. ?

- Budowa parkingu zlokalizowanego obok kościoła parafialnego z okresu 1440-1452 oraz ruin pałacu biskupiego z lI poł. XIV w., przebudowa ul. Kościelnej i ul. Langiewicza wraz z wymianą sieci wodno - kanalizacyjnej, przebudowa oświetlenia, budowa kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód ulicami Armii Krajowej i Pasieka rzeki Psarki. Obok parkingu wybudowany będzie szalet publiczny dostosowany dla niepełnosprawnych. Inwestycja obejmuje też budowę chodnika, kanału technologicznego oraz wodociągu w ulicy Wolności.

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 751 na odcinku Dąbrowa Górna (gm. Bodzentyn) - Mirocice (gm. Nowa Słupia). Projekt jest realizowany wspólnie z gminą Pawłów i Nowa Słupia oraz z woj. świętokrzyskim. Opracowana dokumentacja posłuży do wybudowania ciągu pieszo-rowerowego położonego za rowem DW 751, szer. 3 m, co w konsekwencji zamknie tzw. Małą Pętlę Świętokrzyską, wyposażając drogi wojewódzkie zlokalizowane wokół Gór Świętokrzyskich w pasy dla rowerów, chodniki I nowe nawierzchnie jezdni. Całość inwestycji wyniesie – 5 723 000 zł.

Wyżej wymienione środki będą w pierwszej kolejności przekazane na rewitalizację miasta Bodzentyn. Jako pierwsze zostaną zmodernizowane m.in. ul Langiewicza, Pasieka czy Mała Targowica. Wartość kosztorysowa projektów (rewitalizacja ruin Pałacu Biskupów Krakowskich, stawy Biskupie, Mała Targowica itd.) opiewa na blisko 17 milionów złotych. Obecnie gmina Bodzentyn na ten cel w swoim budżecie posiada 5,5 mln złotych (1 mln euro ze środków Unijnych i ponad 1 mln złotych środków własnych budżetu gminy). 

Źródło: inf. własna/eM Kielce.

Miasto i Gmina Bodzentyn, Góry Świętokrzyskie, Turystyka