Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Stanowisko Biskupa Kieleckiego Jan Piotrowskiego w sprawie organizacji Pierwszych Komunii Świętych w diecezji kieleckiej

Stanowisko Biskupa Kieleckiego Jan Piotrowskiego w sprawie organizacji I Komunii Świętej w diecezji kieleckiej

W związku trwającą epidemią koronawirusa, wysoką liczbą zakażeń oraz wciąż zmieniającymi się zaleceniami sanitarnymi Biskup Kielecki Jan Piotrowski wydał komunikat dotyczący organizacji I Komunii Świętej w 2021 roku na terenie diecezji kieleckiej. Głowa kieleckiego Kościoła zaleca konsultacje wszystkich stron w sprawie organizacji I Komunii Świętej. Jeśli decyzja nie może zostać podjęta jednogłośnie, należy ustalić nowy termin I Komunii Świętej w późniejszym czasie, ale nie później niż do końca 2021 roku. Niżej pełna treść komunikatu.

 

Treść komunikatu Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego

"Czcigodni Księża, Siostry Zakonne, Katecheci i Rodzice dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej

W związku trwającym stanem epidemicznym, zmieniającymi się zaleceniami sanitarnymi oraz licznymi pytaniami ze strony Księży Proboszczów i Rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Świętej zalecam, aby:

1. Terminy uroczystości I Komunii Świętej w parafii były ustalane jako wspólna decyzja proboszcza parafii i rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.

2. W sytuacji, gdy nie będzie jednomyślności, co do jednego terminu I Komunii Świętej, to dla pozostałej grupy dzieci przy zachowaniu zasady z punktu 1, należy ustalić nowy termin I Komunii Świętej w późniejszym czasie, ale nie później niż do końca 2021 roku.

3. W organizacji uroczystości I Komunii Świętej należy uwzględniać aktualnie obowiązujące zasady sanitarne w miejscach kultu. Jeżeli będą tego wymagały przepisy sanitarne i okoliczności sanitarne, to należy organizować uroczystość I Komunii Świętej w mniejszych grupach.

4. Przypominam zasadę, że obowiązek przygotowania dzieci do I Komunii Świętej spoczywa przede wszystkim na rodzicach i odbywa się w rodzinach, które są Kościołem Domowym. W tym obowiązku rodzice są wspomagani przez księży, siostry zakonne, czy katechetów świeckich. Na proboszczu parafii spoczywa obowiązek zweryfikowania odpowiedniego przygotowania dzieci do spowiedzi świętej i przyjęcia I Komunii Świętej. W zależności od parafii formacja powinna odbywać się w sposób zdalny, albo w małych grupach.

5. Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej mają wcześniej przystąpić do jednej indywidualnej spowiedzi. Spowiedź dzieci odbywa się z zachowaniem wymaganych środków sanitarnych. Jednocześnie przypominam, że nie organizuje się tzw. spowiedzi wstępnej, czy dwóch spowiedzi przed przyjęciem I Komunii Św.

Zapraszam i zachęcam dzieci wraz ze swoimi rodzicami, aby poprzez modlitwę i wspólne przeżywanie Mszy św. przygotowywały się do dobrego przyjęcia tego sakramentu.

Dzieciom, rodzicom oraz wszystkim zaangażowanym w dobre przygotowanie do przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania oraz I Komunii Świętej z serca błogosławię."

Kościół, Diecezja Kielecka