Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Oświadczenie Burmistrza MiG Bodzentyn oraz Prezes PUK Bodzentyn dotyczące sytuacji na oczyszczalni ścieków w Bodzentynie

Oświadczenie Burmistrza MiG Bodzentyn oraz Prezes PUK Bodzentyn dotyczące sytuacji na oczyszczalni ścieków w Bodzentynie

W ostatnim czasie w lokalnych mediach pojawiło się wiele informacji dotyczących sytuacji jaka zaistniała na oczyszczalni ścieków w Bodzentynie. Z poniższego oświadczenia Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusza Skiby oraz Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Bodzentynie Pani Moniki Jamróz zaniepokojeni mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn oraz inne zainteresowane osoby mogą dowiedzieć się co stoi za obecnymi problemami i jaką drogę obrała Gmina oraz PUK, aby sytuacja na oczyszczalni wróciła do normy. Pod dzisiejszym oświadczeniem publikujemy również informację o przekroczonych normach ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Bodzentynie do rzeki Psarki. 

 

 

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn!

Informujemy Państwa, że w związku ze znaczącymi przekroczeniami norm ścieków  odprowadzanych z Oczyszczalni Ścieków w Bodzentynie do rzeki Psarki, o czym poinformował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach (https://kielce.pios.gov.pl/informacja-o-zdarzeniach-05-05-2021-r-wios-kielce/) w wyniku zawiadomienia go o powyższym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o., Spółka podjęła natychmiastowe działania zmierzające do zahamowania procesu zanieczyszczenia środowiska. W wyniku wdrażanego programu naprawczego jakość ścieków  wypływających z Oczyszczalni winna ulec poprawie do końca bieżącego tygodnia (16 maja 2021 r.).

Zastosowany system awaryjny będzie utrzymywany do czasu powierzenia prac związanych z zakończeniem zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków
w Bodzentynie” wyłonionemu zgodnie z przepisami Wykonawcy Zastępczemu.

Informujemy jednocześnie, że umowa na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Bodzentynie zawarta z T4B Ekotechnologie Sp. z o.o. – Generalnym Wykonawcą zadania, zobowiązywała go do zachowania ciągłości procesu oczyszczania ścieków oraz zminimalizowania wpływu prowadzonych robót na pracę oczyszczalni ścieków. Wykonawca zszedł z budowy, pozostawiając odłączone stare instalacje, bez możliwości podłączenia nowych.

Źródło: PUK Bodzentyn

Bodzentyn, PUK Bodzentyn, Oczyszczalnia ścieków