Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Zapis z Sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28.05.2021 r.

Zapis z Sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28.05.2021 r.

28 maj 2021

Dziś w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie odbyła się kolejna tegoroczna sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie. Sesja rozpoczęła się punktualnie o godzinie 7:30, lecz nietypowo jej główna część rozpoczęła się od wystąpienia mieszkańców naszej gminy, którzy w imieniu swoim jak i innych mieszkańców przedstawili swoje uwagi co do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Podczas tej części wyniknęła dyskusja pomiędzy mieszkańcami, a Burmistrzem oraz Radnymi, która trwała ponad godzinę. Mieszkańcy domagali się wprowadzenia zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bodzentyn oraz odroczenie głosowania nad uchwaleniem Studium o miesiąc. Całą dyskusję dotyczącą tego zagadnienia mogą Państwo obejrzeć poniżej. 

Fragment dotyczący dyskusji na temat Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego trwa od 00:08:01 do 01:18:00

W dalszej części sesji Radni głosowali nad: 

- zmianami w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2047, - zmian w budżecie gminy na 2020 r.,
- uchwaleniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bodzentyn,
- określenianiem wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, 
- zmianami w Uchwale Nr XLII/363/2021 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Gminy Bodzentyn na lata 2021-2029,
- wyrażeniem zgody na zakup działki przy ulicy Pasieka.

Tradycyjnie na sam koniec Burmistrz Dariusz Skiba odpowiadał na pytania Radnych oraz był czas na dyskusję. Cała Sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie trwała ponad 5 godzin.