Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Zapis z Sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28.07.2021 r.

Zapis z Sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28.07.2021 r.

30 lipiec 2021

Sesje Rady Miejskiej w Bodzentynie nie należą do tych spotkań, które trwają krótko. Nie inaczej było 28 lipca 2021 roku. Ubiegłotygodniowa sesja trwała blisko 3 i pół godziny i tradycyjnie nie brakowało żywych rozmów pomiędzy mieszkańcami, radnymi, a władzami gminy. 

Podczas sesji Radni głosowali nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2047, zmian w budżecie gminy na 2021 r., zmiany Uchwały Nr XXXIII/273/2020 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego, opinii dotyczącej propozycji wyróżnienia medalem Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn, zmiany uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zmiany statutu jednostki budżetowej – Centrum Obsługi Oświaty w Bodzentynie oraz określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bodzentyn w roku szkolnym 2021/2022. Na zakończenie był czas na wolne wnioski i zapytania ze strony Radnych do Burmistrza Dariusza Skiby.