Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Zapis z Sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28.07.2021 r.

Zapis z Sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30.07.2021 r.

30 sierpień 2021

30 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie odbyła się ostatnia Sesja Rady Miejskiej podczas tegorocznych wakacji. Jak już zdążyliśmy się przyzwyczaić, spotkanie Radnych z Burmistrzem i mieszkańcami trwała ponad trzy godziny z czego większość czasu poświęcono na dyskusję. Dziś ponownie wrócił temat Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bodzentyn. Kilkuosobowa grupa mieszkańców naszej gminy podczas sesji ponownie oprotestowała Studium i przedstawiła swoje uwagi związane z tym tematem.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie obecni Radni głosowali nad zmianamy w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2047, zmianami w budżecie gminy na 2021 r., uwaleniem Uchwały dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego, uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w latach 2021 - 2032" oraz odbyło się głosowanie w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury (Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko - Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie) i utworzenia samorządowej instytucji kultury. 

Głosowanie i dyskusja w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury i utworzenia samorządowej instytucji kultury - od 28:00 do 51:50.

Wolne wnioski i zapytania - od 54:00 do 1:21:10.

Dyskusja dotycząca Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bodzentyn - od 1:21:10 do 2:38:12.

Pozostały czas został przeznaczony na dyskusję.