Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Budżet Obywatelski Miasta Bodzentyn 2022

Ponad 113 tysięcy złotych w Budżecie Obywatelskim Miasta Bodzentyn 2022

Po roku absencji Budżet Obywatelski Miasta Bodzentyn powraca. W nadchodzącej 5. edycji mieszkańcy Bodzentyna na realizację projektów otrzymają dokładnie 113 356,28 złotych. Dzięki wcześniejszym edycjom możliwe było zakupienie sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie, doposażenie oraz remont przedszkola w Bodzentynie, zakup niezbędnego wyposażenia do pracowni fizjoterapii znajdującej się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie oraz kilka mniejszych projektów. Liczymy, że w tym roku zainteresowanie Budżetem Obywatelskim będzie równie duże jak w latach ubiegłych. Projekty można zgłaszać do 30 listopada 2021 roku. 

 Uchwałą Rady Miejskiej w Bodzentynie uruchomiano kolejną, piątą już edycję Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn. Do 30 listopada można zgłaszać zadania w ramach ww. inicjatywy

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zadecydował, aby na projekty zgłaszane przez mieszkańców przeznaczyć ponad 113 tys. zł - Duże zainteresowanie Budżetem Obywatelskim jest wynikiem zaufania mieszkańców, ponieważ to właśnie ich głosy znajdują odzwierciedlenie w realizowanych inwestycjach.

Propozycję projektu może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec Miasta Bodzentyn oraz organizacja pozarządowa działająca na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn, pod warunkiem uzyskania już na etapie zgłaszania poparcia co najmniej 15 mieszańców Bodzentyna. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty zadań, które należą do zadań własnych gminy.

Wnioski z propozycjami zadań można składać do 30 listopada 2021 r. Po upływie wyznaczonego terminu nastąpi weryfikacja złożonych wniosków przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta
i Gminy, a następnie Zespół Opiniujący opracuje ostateczną listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie.

Zachęcamy mieszańców Bodzentyna do składania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok !

Niezbędne formularze do pobrania tutaj.

Poniżej prezentujemy harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.

tabela

budżet Obywatelski Miasta Bodzentyn

Bodzentyn, Budżet Obywatelski, Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Budżet Obywatelski Miasta Bodzentyn