Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

Zapis z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28.10.2021 r.

Zapis z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 28.10.2021 r.

28 październik 2021

Koniec każdego miesiąca to czas spotkań Radnych w ramach sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie. Podczas październikowej sesji, Radni głosowali nad uchwaleniem zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2047, zmian w budżecie gminy na 2021 rok, udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego oraz zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.

Zanim jednak sesja rozpoczęła się na dobre, głos zabrał Prezes LKS Łysicy Bodzentyn, pan Paweł Dróżdż, który odczytał oświadczenie zarządu do władz Miasta i Gminy Bodzentyn. Z informacji przekazanej przez Prezesa Łysicy dowiadujemy się, że Ludowy Klub Sportowy z powodu problemów finansowych będzie zmuszony do wycofania z rozgrywek wszystkich drużyn występujących pod szyldem Łysicy. 

Po odczytaniu oświadczenia rozpoczęła się gorąca dyskusja dotycząca finansowania i przyszłości bodzentyńskiego klubu. Jeśli chcecie wiedzieć jak potoczyła się dyskusja zachęcamy do odsłuchania fragmentu nagrania dotyczącego Łysicy Bodzentyn, który znajdą Państwo od 23:47 minuty do 2:08:06. 

W dalszej części sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie głos zabrała Prezes PUK, pani Monika Jamróz, która odpowiadała na pytania Radnych. 

Na zakończenie odbyły się głosowania oraz część poświęcona wolnym wnioskom i zapytaniom, w której Radni dopytywali o sprawy bieżące gminy.