Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Dodatkowe 474,407 zł. na budowę Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowie Górnej

Dodatkowe 474,407 zł. na budowę Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowie Górnej i 296.242,00 zł w Woli Szczygiełkowej

Dodatkowe 474,407 zł. na budowę Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowie Górnej i 296.242,00 zł w Woli Szczygiełkowej

27 grudzień 2021

Na dzień przed wigilią w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Burmistrz Dariusz Skiba wraz ze Skarbnikiem gminy Danutą Kopeć w towarzystwie radnych Zofii Gliwy, Bogusławy Jankowicz, sołtys Bożeny Wyglądacz i dyrektora MGCKiT Marcina Sikorskiego podpisali z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim umowę na dofinansowanie realizacji projektów budowy Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowie Górnej o łącznej wartości 474.407,00 zł oraz budowy świetlicy w Woli Szczygiełkowej - wartość dofinansowania 296.242 zł. Środki te pochodzą z pieniędzy unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Kwota 474 407,00 zł przeznaczona dla Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowe Górnej zostanie przekazana na realizacje kolejnego etapu budowy świetlicy polegającego na wykonaniu prac wykończeniowych obiektu (wykonanie tynków, posadzek, przyłączy elektrycznego i wody, instalacji wewnętrznych, instalacji fotowoltaicznej, wyposażenia obiektu oraz zagospodarowania terenu - miejsca parkingowe, chodniki). Wartość kosztorysowa budowy świetlicy wynosi 1.105.707 zł. 

Dotychczasowe wydatki na budowę obu świetlic: 
- Wola Szczygiełkowa, rok 2019 - 52.277 zł (w tym fundusz solecki 30.897 zł), rok 2020 - 123.040 zł ( w tym fundusz sołecki 32.877 zł) i rok 2021/22 - 465.571 zł (w tym środki unijne 296.252 zł, fundusz sołecki 38.104 zł i planowane środki z budżetu gminy 131.225 zł).

- Dąbrowa Górna, rok 2019 - 23. 317 zł (fundusz sołecki), rok 2020 - 24.874 zł (fundusz sołecki), rok 2021/22 - 350.000 (w tym środki z Ministerstwa Kultury 260.000 zł, fundusz sołecki 28.260 zł, dodatkowo środki z budżetu gminy 61.740 zł) + przyznane środki unijne z dnia 23.12.2021 r. 474.407 zł.

W dniu 21.12.2021 r. odbył się odbiór częściowy prac budowlanych obiektu Świetlicy Wiejskiej w Dąbrowie Górnej.

Całkowita wartość obu inwestycji będzie dokładnie znana po rozstrzygnięciu przetargu, który odbędzie się z początkiem 2022 roku.

Świetlica w Dąbrowie będzie pełnić rolę miejsca spotkań stowarzyszeń, integracji mieszkańców oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Celem jest budowa miejsca przyjaznego mieszkańcom oraz miejsca, gdzie mogą się oni edukować oraz integrować. Na terenie świetlicy będą organizowane imprezy kulturalno – rozrywkowe dla mieszkańców wsi. Świetlica ze względu na swoją dostępność będzie naturalnym miejscem aktywności różnorodnych grup zainteresowań, pasjonatów. Świetlica, która jest blisko miejsca zamieszkania członków wspólnoty wiejskiej, będzie właściwym zapleczem dla kreatywnej i ambitnej społeczności tego regionu. Wybudowanie takiego zaplecza znacząco wzmocni świadomość kulturową, jej rozwój i kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów.

Zdjęcia i informacja: UMiG Bodzentyn