Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie

Koniec z MGCKiT oraz MGBP w Bodzentynie. Powstała nowa instytucja

Od 1 stycznia 2022 roku w Bodzentynie nie mamy już Miejsko - Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie. Na mocy uchwały nr XLVII/394/2021 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 sierpnia 2021 r. powołano nową instytucję kultury, która od tej pory będzie występować pod nazwą: Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie z siedzibą w Bodzentynie. Dyrektorem nowopowstałej placówki został ówczesny Dyrektor MGCKiT w Bodzentynie pan Marcin Sikorski. 

 Link do uchwały nr XLVII/394/2021 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 30 sierpnia 2021 r. - http://bodzentyn.esesja.pl/zalaczniki/143551/uchwala_xlvii_394_2021_1360349.pdf

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Bodzentynie, Miejsko - Gminna Biblioteka w Bodzentynie, Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie