Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Zapis z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie w 2021 roku

Zapis z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie w 2021 roku

Zapis z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie w 2021 roku

11 styczeń 2022

6 godzin, 7 minut i 32 sekundy trwała ostatnia sesja Rady Miejski w Bodzentynie w 2021 roku, która odbyła się w środę 29 grudnia 2021 r. Jesteśmy już przyzwyczajeni, że sesje naszych Radnych nie należą do najkrótszych więc nie inaczej było i tym razem. Podczas zeszłorocznej sesji Radni m.in uchwalili: budżet gminy na 2022 rok, Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bodzentyn na lata 2022-2047, przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022, przyjęcie Gminnego Programu Wspierania rodziny w Gminie Bodzentyn na lata 2022-2025 oraz ustalili wynagrodzenie dla Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn. Również tym razem nie zabrakło gorących dyskusji pomiędzy Radnymi oraz Burmistrzem i pracownikami urzędu. Zachęcamy do odtworzenia sesji i zapoznania się z najważniejszymi jej fragmentami. 

Minutowy zapis sesji znajdziecie klikająć w ten link.

Budżet Miasta i Gminy Bodzentyn na 2022 rok został uchwalony dwunastoma głosami za, przy jednym przeciwnym i jednym wstrzymującym się uchwalono plan dochodów i wydatków naszego samorządu na 2022 rok.

Zgodnie z przyjętymi zapisami dochody budżetu gminy mają wynieść 58 409 802,04 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 50 392 021,96 zł, a dochody majątkowe w wysokości 8 017 780,08 zł.

Wydatki natomiast zaproponowano na poziomie 67 716 621,70 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 47 722 200,05 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19 994 421,65 zł.