Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn

OSP Wzdół Rządowy otrzyma nowy wóz ratowniczo - gaśniczy

Maciej Wąsik - wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 19 stycznia 2022 roku zatwierdził listę jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, do któych jeszcze w tym roku trafią pieniądze na zakup nowych wozów ratowniczo - gaśniczych. Dzięki temu dofinansowaniu będzie możliwy zakup ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, który pomieści 7 tys. l wody i 700 l środka pianotwórczego. Nowy pojazd zwiększy możliwości i efektywność jednostek ratowniczych na terenie naszej gminy. Pieniądze na zakup samochodu pochodzić będą z MSWiA oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wkład własny na pokrycie zakupu uzupełni Miasto i Gmina Bodzentyn.

 

 

 

Miasto i Gmina Bodzentyn, OSP Wzdół Rządowy,  Ochotnicza Straż Pożarna we Wzdole Rządowym