Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Zapis z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24.02.2022 r.

Zapis z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24.02.2022 r.

Zapis z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24.02.2022 r.

25 luty 2022

Choć większość z nas myślami jest za wschodnią granica to warto śledzić to co dzieje się na naszym podwórku. Wczoraj w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn odbyła się Sesja Rady Miejskiej, w której udział wzięło wszystkich 15 radnych. Na comiesięcznej sesji pojawili się również burmistrzowie, Sekretarz gminy, Skarbnik oraz Prezes PUK. Obrady rozpoczęły się o godzinie 8:43 i zakończyły po dokładnie 5 godzinach o 13:47.

Radni tym razem zajęli się m.in.: zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bodzentyn, przystąpienia Gminy Bodzentyn do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 oraz zasad udzielania pomocy w ramach Programu oraz ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, zwanych dalej „strażakami OSP” z terenu gminy Bodzentyn za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Sesję rozpoczął apel przewodniczącej RM pani Teresy Bzymek o spokojniejsze podejście do rozpoczynającej się sesji w związku z sytuacją na Ukrainie. Dalsza część sesji można powiedzieć, że potoczyła się tradycyjnie. Głosowania przebiegały sprawnie a pomiędzy nimi toczyły się burzliwe dyskusje pomiędzy radnymi i obecnymi na sali przedstawicielami urzędu. Podczas sesji na pytana radnych odpowiadała prezes PUK pani Monika Jamróz, która odniosła się do tematu umieszczenia hydrantów na terenie miasta i gminy, przebudowy drogi Kieleckiej oraz budowy kanalizacji i wodociągów na terenie gminy. Głos zabrała również Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Beata Dulęba przybliżając temat realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 oraz zasad udzielania pomocy w ramach Programu. 

Zapis sesji minuta po minucie dostępna jest na stronie: https://bodzentyn.esesja.pl/posiedzenie/f0761f7c-15b4-4