Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Zapis z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24.03.2022 r.

Zapis z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24.03.2022 r.

Zapis z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24.03.2022 r.

25 marzec 2022

Za nami już czwarta w tym roku sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie. Trzy z nich zostały zwołąne się w trybie normalnym, jedna w trybie nadzwyczajnym. Ostatnia sesja odbyła się w czwartek 24 marca o godzinie 8:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie. W sali obrad zgromadziło się czternastu z piętnastu Radnych. Oprócz członków Rady na sali obecny był Burmistrz Dariusz Skiba, Wiceburmistrz Andrzej Jarosiński, Sekretarz Wojciech Furmanek, Skarbnik Danuta Kopeć, kierownik MOPS Bodzentyn Beata Dulęba, kierownik SPZOZ Bodzentyn Jarosław Dziedziński oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Bodzentynie Marcin Sikorski. Sesja trwała trzy godziny i zakończyła się tuż po godzinie 11:00.

Oficjalną część czwartkowej sesji Rady Miasta i Gminy w Bodzentynie rozpoczął Burmistrz Dariusz Skiba od przedstawienia sprawozdania z działalności Burmistrza MiG Bodzentyn za I kwartał 2022 roku. W dalszej części spotkania Radni głosowali m.in. nad zmianami Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2047, zmianami w budżecie gminy na 2022 rok, przyjęciem Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2022 roku, przyjęciem Programu Osłonowego Gminy Bodzentyn „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 czy wyrażeniem zgody na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Bodzentyn.

Na koniec sesji był czas na wolne wnioski i zapytania.