Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Powiatowe ćwiczenia obronne w gminie Bodzentyn

26 października ćwiczenia obronne na terenie MiG Bodzentyn

26 października 2022 roku od godziny 8:00 do około 12:00 m.in. na terenie naszej gminy odbędą się ćwiczenia obronne Powiatu Kieleckiego z udziałem żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych. W trakcie ćwiczeń żołnierze oraz policjanci mogą być widoczni z bronią palną lub jej replikami. W wielu miejscach w całym powiecie kieleckim pojawią się również pojazdy wojskowe, pojazdy służbowe policji oraz straży. W naszej gminie oraz w gminie Zagnańsk w trakcie realizacji ćwiczeń będą użyte środki pozoracji pola walki. Podczas ćwiczeń mogą zostać użyte środki pirotechniczne oraz broń palna, którym będą towarzyszyły wybuchy oraz wystrzały z broni. Przeprowadzone ćwiczenia będą miały znikomy wpływ na życie mieszkańców. Jeśli natkną się Państwo na ćwiczenia prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żądnych działań. 

 

 - Głównym celem szkoleniowym jest zgranie wybranych elementów systemu obronnego na poszczególnych szczeblach administracji samorządowej - powiedział witając zebranych wicestarosta Tomasz Pleban. - Szkolenie pozwoli nam udoskonalić współdziałanie z zadań obronnych między kieleckim starostwem a urzędami gminnymi z jednoczesną współpracą z pododdziałami poszczególnych służb realizujących zadania z zapewnienia bezpieczeństwa oraz realizujących zadnia obronne. Spotkanie ma także na celu zweryfikowanie procedur postępowania wszystkich instytucji w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Bodzentyn, Powiat Kielecki, Miasto i Gmina Bodzentyn