Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Klub Senior + w Bodzentynie oficjalnie otwarty!

Klub Senior + w Bodzentynie oficjalnie otwarty!

Klub Senior + w Bodzentynie oficjalnie otwarty!

12 styczeń 2023

Burmistrz MiG Bodzentyn Dariusz Skiba, Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik oraz Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz wraz z zaproszonymi gośćmi w czwartek 12 stycznia 2023 roku oficjalnie otworzyli nowy Klub Seniora w Bodzentynie. W uroczystym otwarciu uczestniczyli również m.in. seniorzy z Bodzentyna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego pani Ewa Kopolovets,  przewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie pani Teresa Bzymek, dyrektor Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury pan Marcin Sikorski oraz kierownik Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie pani Beata Dulęba. Zapraszamy na zdjęcia i relację z tego wydarzenia. 

Oficjalne otwarcie Klubu Seniora + w Bodzentynie rozpoczęło się o godzinie 12:00 od powitania przez Burmistrza Dariusza Skibę przybyłych gości i krótkiego podsumowania wykonanych prac jakie przeszedł budynek przy ul. Wolności. Burmistrz podziękował za pomoc w realizacji projektu Marszałkowi, Wojewodzie, Radnym Rady Miejskiej w Bodzentynie oraz pracownikom gminy, którzy będą nadzorować nowopowstały obiekt. 

Za burmistrzem głos zabrał Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Wojewoda podziękował za doskonałą współpracę Województwa z Urzędem MiG Bodzentyn oraz Urzędem Marszałkowskim oraz podkreślił, że zgoda buduje i wyraził swoje zadowolenie z nowopowstałego Klubu Seniora oraz chęć dalszej współpracy i wsparcia kolejnych działań. W ramach podziękowania na ręce kierownika MGOPS w Bodzentynie Wojewoda wręczył pamiątkowy obrazek przedstawiający Kielce oraz słodycze dla seniorów. Swój prezent przekazała także pani wicemarszałek Renata Janik, która przekazała specjalny herb województwa świętokrzyskiego, materiały promocyjne oraz słodycze. 

Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik podkreśliła, że to dla niej ogromny zaszczyt, że może uczestniczyć razem z przybyłymi gośćmi w otwarciu nowego Klubu Seniora w Bodzentynie. W imieniu całego zarządu Urzędu Marszałkowskiego pani Renata podziękowała Burmistrzowi Dariuszowi Skibie za owocną i wzorową współpracę. Pani Wicemarszałek pogratulowała otwarcia nowej placówki i podkreśliła, że ponad 400 000 złotych na realizację tego projektu pochodzi ze środków unijnych, a dokładnie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Zapewniła również, że w nadchodzących latach pieniędzy z Unii do naszej gminy trafi znacznie więcej.

Po części formalnej nie mogło zabraknąć symbolicznego otwarcia klubu, uhonorowanego oficjalnym przecięciem wstęgi. Na wracających do środka uczestników wydarzenia czekał już 13 letni Danił, obywatel Ukrainy, który zaprezentował swoje umiejętności gry na saksofonie. Część artystyczną uzupełniły członkinie Klubu Seniora w Bodzentynie prezentując skecz przedstawiający rozmowę telefoniczną dwóch seniorek. Całość wydarzenia zakończył skromny poczęstunek. 

Prace nad budynkiem, w którym mieści się Klub Seniora wykonane były w ramach realizacji zadania z projektu Rewitalizacji Miasta Bodzentyn etap II pn. ,,Termomodernizacja i modernizacja budynku gminnego przy ul. Wolności 6 w msc. Bodzentyn”. Dzięki możliwości wykonania tego projektu budynek dawnej lecznicy zwierząt zmienił się nie do poznania. Mieszkańcy Bodzentyna, a w główniej mierze seniorzy mogą już korzystać z wyremontowanego obiektu, ponieważ jest on przeznaczony na Klub Seniora w Bodzentynie.

W ramach robót termomodernizacyjnych budynku, wykonano m.in.: roboty rozbiórkowe; ocieplenie ścian zewnętrznych; izolację ścian fundamentowych; wymieniono stolarkę okienną i drzwiową; wykonana została elewacja zewnętrzną; opaska wokół budynku; remont dachu, balkonów i daszków na wejściem.

Roboty wewnętrzne zakładają także malowanie i gruntowanie ścian. Poprawiła się także efektywność energetyczna tego miejsca dzięki budowie instalacji fotowoltaicznej wymianie wewnętrznych linii zasilających; instalacji oświetleniowej, a także zamontowano grzejniki elektryczne.

Wykonawcą powyższych robót była firma MAR-BUD, za kwotę ponad 505 859,60 zł brutto.

Wykonawcą dokumentacji projektowej budynku gminnego, w tym inwentaryzacji, przedmiarów itp. był Dawid Piwko - Twój Projekt Usługi Projektowe za kwotę 8 500,00 zł brutto (ze środków budżetu gminy).

Obiekt został także doposażony za kwotę ponad 35 950,46  zł. Zakupiono meble, w tym stoły, krzesła, szafy oraz sprzęt AGD w postaci lodówki, kuchenki, wyposażenia kuchennego itp.

Ponadto Gmina Bodzentyn w tym roku otrzymała także 200 tys. zł w ramach programu ,,Senior +” na utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Bodzentynie. Zgodnie ze złożonym projektem Gmina Bodzentyn otrzymała środki z pierwszego modułu i jest to maksymalne dofinansowanie. Natomiast całkowita wartość projektu to 250 tys. zł (50 tys. zł to wkład własny z budżetu gminy) dla 14 uczestników. Projekt realizowany jest przez MGOPS w Bodzentynie. Wykonawcą dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń budynku gminnego był Dawid Piwko - Twój Projekt Usługi Projektowe za kwotę 3 400,00 zł brutto (ze środków budżetu gminy).

W ramach realizacji ww. projektu firma ROKA Sp. z o.o. w ramach przedmiotu zamówienia wykonała m.in.: wyburzenie ścian i zbudowanie nowych ścianek działowych, położenie nowych tynków, pomalowano ściany, wykonano wylewki i podłogi, wykonanie 2 toalet, w tym dostosowanej do potrzeb osób starszych oraz niepełnosprawnych, nową instalację sanitarną, zamontowano drzwi. Wartość wykonania powyższego remontu wyniosła 175 000,00 zł brutto.

Natomiast za kwotę 38 991,00 zł zamontowano monitoring.

Obecnie w budynku znajduje się 6 pomieszczeń, w tym przedsionek, korytarz, kuchnia, salon oraz dwie łazienki z czego jedna jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na remoncie obiektu publicznego skorzystały także osoby zamieszkujące budynek, ponieważ realizacja projektu obejmowała cały budynek, łącznie z lokalami mieszkalnymi. Warto nadmienić, że w przyszłości planuje się oczyszczenie całego terenu obok budynku, wybudowanie parkingu oraz altanki z ławkami. Całkowita wartość przeprowadzonych dotychczas robót wyniosła ponad 710 tys. zł.

Zdjęcia: własne oraz UMiG Bodzentyn