Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Bodzentyn i okolice w Powstaniu Styczniowym - relacja z obchodów w kościele parafialnym w Bodzentynie

Bodzentyn i okolice w Powstaniu Styczniowym - relacja z obchodów w kościele parafialnym w Bodzentynie

Bodzentyn i okolice w Powstaniu Styczniowym - relacja z obchodów w kościele parafialnym w Bodzentynie

23 styczeń 2023

160. rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego to doskonała okazja, aby przypomnieć sobie czyny bohaterów biorących bezpośredni udział w bitwach toczonych na terytorium naszego kraju jak również o tych, którzy starali się słowem pobudzić ducha narodu. Przykładem takich osób byli z pewnością kapłani, którzy w kościołach tworzyli miejsca oporu i agitacji patriotycznej. Również kościół w Bodzentynie był miejscem patriotycznego poruszenia.

W okresie przed Powstaniem Styczniowym w naszym kościele działali trzej księża: proboszcz Antoni Chłuda oraz dwóch wikariuszy: Antoni Omiński i Izydor Ciągliński. Ich historię bliżej mogliśmy poznać dzięki niedzielnemu wydarzeniu w kościele parafialnym w Bodzentynie. Zapraszamy na zdjęcia i relację wideo przedstawiającą fragmenty kazań patriotycznych z okresu przedpowstańczego (1861 roku) wikariuszy bodzentyńskich księdza Izydora Ciaglińskiego i Antoniego Omińskiego oraz pieśni patriotycznych z okresu Powstania Styczniowego. 

Niedzielne uroczystości upamiętniające 160. rocznicę Powstania Styczniowego w Kościele Parafialnym w Bodzentynie rozpoczęły się 22 stycznia 2023 roku o godzinie 12:00 od uroczystej Mszy Świętej, którą poprowadził proboszcz naszej parafii ks. dr Leszek Sikorski. W trakcie Mszy modliliśmy się w intencji Ojczyzny i za duszę poległych bohaterów Powstania Styczniowego.

Główna część uroczystości rozpoczęła się przed godziną 13:00. Marcin Brykczyński, znany aktor teatralny i animator kultury wcielił się w rolę bodzentyńskich wikariuszy i z ambony przytoczył fragmenty kazań patriotycznych z okresu przedpowstańczego z 1861 roku. Pomiędzy kazaniami mogliśmy posłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu Szczepana Królikowskiego, które idealnie uzupełniły całe wydarzenie. 

Kolejną częścią obchodów było uroczyste poświęcenie tablicy upamiętniającej wikariuszy ks. Izydora Ciąglińskiego zesłanego na Sybir, oraz ks. Antoniego Omińskiego, którzy w czasie zaboru rosyjskiego kształcili ducha polskości w społeczności parafii bodzentyńskiej, a w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku przewodzili mieszkańcom miasta w ataku na stacjonujących w Bodzentynie garnizon rosyjski.

Po tych wydarzeniach ks. Antoni Omiński został kapelanem oddziału majora Bernarda Klimaszewskiego, u którego boku walczył m.in. o Suchedniów. Po upadku powstania ks. Omiński udał się na emigrację do Francji i jego dalsze losy nie są znane.

Z kolei ks. Izydor Ciągliśki posługę kapelana pełnił w oddziale Mariana Langiewicza. Po schwytaniu przez Rosjan wyrokiem sądu polowego zatwierdzonym przez namiestnika Królestwa Polskiego 11 maja 1864 roku, został skazany na 15 lat ciężkich robót w syberyjskich kopalniach. Najpierw wysłano go na katorgę do Akatui, od 1874 roku do Tunki, a od co najmniej 1789 roku do kopalni Spaska w guberni tambowskiej. Zmarł tam w 1884 roku.

Tablicę poświecił ks. proboszcz Leszek Sikorski, a kwiaty pod płytą złożyła pani Ewa Kołomańska - Prezes Fundacji Pomnik- Mauzoleum w Michniowie, przedstawiciele władz samorządowych wraz z Burmistrzem Dariuszem Skibą, oraz przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna wraz z Prezesem Michałem Rachtanem. 

Na zakończenie pani Ewa Kołomańska, współorganizatorka wydarzenia oficjalnie otworzyła wystawę ,,Polska śpi tylko zmordowana przez tych tyranów, ale żyje jeszcze. Ona teraz odpoczywa dla nabrania sił, aby gdy przyjdzie czas mężniej zerwać się z niewoli” - Bodzentyn i okolice w Powstaniu Styczniowym, którą mogą Państwo oglądać codziennie przy wejściu bocznym do Kościoła Parafialnego w Bodzentynie. 

Organizatorami wydarzenia byli: Fundacji Pomnik- Mauzoleum w Michniowie, ksiądz proboszcz parafii Bodzentyn dr Leszek Sikorski oraz Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna. 

W wydarzeniu udział wzięli: licznie przybyli mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn, Burmistrz Dariusz Skiba, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie Teresa Bzymek, Radny Rady Miejskiej Dominik Dudek oraz Sekretarz MiG Bodzentyn Wojciech Furmanek.

Zdjęcia: UMiG Bodzentyn