Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Zapis z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24.02.2023 r.

Zapis z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24.02.2023 r.

Zapis z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24.02.2023 r.

25 luty 2023

Zapraszamy Państwa serdecznie do obejrzenia zapisu wideo z sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 lutego 2023 roku. We wczorajszej sesji, która rozpoczęła się o godzinie 13:00 uczestniczyło 14 radnych, Burmistrz Dariusz Skiba, Zastępca Burmistrza Andrzej Jarosiński, Sekretarz Wojciech Furmanek, Skarbnik Danuta Kopeć, kierownik MOPS Beata Dulęba, Mjr Krzysztof Nowicki oraz sołtys Wilkowa. W związku z rocznicą rosyjskiej agresji na Ukrainę, przypadającą na 24 lutego, sesję poprzedziła minuta ciszy ku czci ofiar wojny zza naszej wschodniej granicy. 

Przed przystąpieniem do głosowania nad przygotowanymi uchwałami, głos zabrał Major Krzysztof Nowicki, przedstawiając Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kielcach i omawiając możliwości wstąpienia do ochotniczych form służby wojskowej. Zainteresowani tematem mogą obejrzeć nagranie 30-minutowego wystąpienia Majora poniżej.

    

Po krótkiej przerwie radni zajęli się głosowaniem nad następującymi tematami: 

- Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
- Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bodzentynie za okres 01.01.2022r. - 31.12.2022 r.
- Sprawozdanie za rok 2022 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2026.
- Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bodzentyn za rok
2022.
-  Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2047,
b) zmian w budżecie gminy na 2023 r.,
c) określenia wykazu kąpielisk w 2023 roku na terenie Gminy Bodzentyn oraz ustalenia
sezonu kąpielowego,
d) przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Bodzentyn „Korpus Wsparcia Seniorów”
na rok 2023,
e) przystąpienia Gminy Bodzentyn do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja
2023 oraz zasad udzielania pomocy w ramach Programu,
f) przystąpienia Gminy Bodzentyn do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2023,
g) zamiany uchwały Nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w placówkach prowadzonych przez Gminę Bodzentyn,

Głosowania przebiegały sprawnie, a pomiędzy nimi toczyły się burzliwe dyskusje pomiędzy radnymi i obecnymi na sali przedstawicielami urzędu. Tradycyjnie po wyczerpaniu tematów był czas na wolne wnioski i zapytania.

Zapis sesji minuta po minucie dostępna jest na stronie: https://bodzentyn.esesja.pl/posiedzenie/713e142c-d78e-4