Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Krok bliżej kompleksu edukacyjno - turystycznego w Bodzentynie!

Krok bliżej kompleksu edukacyjno - turystycznego w Bodzentynie!

Krok bliżej kompleksu edukacyjno - turystycznego w Bodzentynie!

28 marzec 2024

Wszyscy ci, którym leży na sercu rozwój turystyki i edukacji w Mieście i Gminie Bodzentyn, doskonale zdają sobie sprawę, jak bardzo potrzebne i oczekiwane są inwestycje w tę sferę naszego życia. Dnia 27 marca 20924 roku w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Dyrektor ŚPN - dr Jan Reklewski, wraz z Burmistrzem MiG Bodzentyn - Dariuszem Skibą, Dyrektorem Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot oraz Centrum Kultury w Bodzentynie - Marcinem Sikorskim, podpisali List Intencyjny dotyczący współpracy nad ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Miasta i Gminy Bodzentyn.

Z treści listu oraz ustaleń między stronami dowiadujemy się, że Świętokrzyski Park Narodowy, Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot oraz Centrum Kultury w Bodzentynie zobowiązują się do wspólnej pracy nad adaptacją zespołu drewnianej zabudowy dawnego Nadleśnictwa Święta Katarzyna przy ul. Suchedniowskiej na potrzeby edukacyjne, wystawiennicze i kulturalne. Budynki te posłużą do stworzenia przestrzeni służącej działaniom turystycznym na terenie Bodzentyna. Kompleks ten zostanie włączony w działania polegające na rewitalizacji Stawów Biskupich wraz z budową ścieżki edukacyjnej oraz rewitalizacji ruin Pałacu Biskupów Krakowskich w Bodzentynie, uzupełniając ten bogaty i ambitny projekt.

Współtwórcy tej inwestycji zgodnie deklarują, że wspólnie przygotują koncepcję zagospodarowania budynków i terenu, ale również zapewnią sobie wzajemną pomoc merytoryczną i promocyjną projektu, a także połączą siły w pozyskiwaniu funduszy na realizację celu.

Zdjęcia: UMiG Bodzentyn oraz Janusz Kuszewski