Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie kadencji 2019-2024

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie kadencji 2019-2024

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie kadencji 2019-2024

24 kwiecień 2024

22 kwietnia 2024 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Była to także ostatnia sesja Rady Miejskiej w kadencji 2019-2024. W sesji uczestniczyło 14 z 15 radnych. Podczas tego ostatniego oficjalnego spotkania radni zajęli się m.in. przyjęciem protokołów z sesji z dnia 27 marca 2024 roku oraz 02 kwietnia 2024 roku, wysłuchaniem oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Bodzentyn za rok 2023 oraz podjęciem uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024–2047, zmian w budżecie gminy na 2024 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie za rok 2023.

Na zakończenie obrad przewodnicząca Rady Miejskiej, Pani Teresa Bzymek, podziękowała wszystkim radnym za dotychczasową współpracę. W imieniu swoim oraz radnych, podziękowania oraz kwiaty złożyła Radna Agnieszka Barcikowska na ręce odchodzącego Burmistrza Dariusza Skiby. Również Burmistrz Dariusz Skiba zabrał głos i pogratulował wyniku jego następcy, Radnemu Dominikowi Dudkowi, oraz podziękował wszystkim mieszkańcom i głosującym z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn za udział w wyborach. Burmistrz podkreślił znaczenie wysokiej frekwencji w naszej gminie, która wyniosła 61,58% i była jedną z najwyższych w województwie. Życzył również powodzenia swojemu następcy i radnym, którzy będą sprawować władzę od 6 maja 2024 roku.

Na zakończenie sesji Burmistrz Dariusz Skiba odebrał życzenia oraz kwiaty od Sołtysa Siekierna, Czesławy Czarneckiej, Sołtysa Mariusza Pająka z Psar Kątów oraz Dyrektora ZSP w Bodzentynie, mgr Bożeny Pożogi, i Romana Pytla, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Oddziału Armii Krajowej "Wybranieccy" we Wzdole Rządowym.