Skip to main content
Partonat Burmistrza MiG Bodzentyn
Nowy Burmistrz oraz Radni Rady Miejskiej w Bodzentynie rozpoczęli kadencję 2024-2029

Nowy Burmistrz oraz Radni Rady Miejskiej w Bodzentynie rozpoczęli kadencję 2024-2029

Nowy Burmistrz oraz Radni Rady Miejskiej w Bodzentynie rozpoczęli kadencję 2024-2029

07 maj 2024

6 maja 2024 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn odbyła się uroczysta I Sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie w kadencji 2024 - 2029. Wydarzenie to miało szczególne znaczenie, gdyż podczas sesji nowo wybrani Radni Rady Miejskiej w Bodzentynie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Dominik Dudek, złożyli przysięgę. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12:00 i zakończyła tuż przed 15:00.

Uroczysta I Sesja Rady Miejskiej w Bodzentynie była z pewnością wyjątkowym przeżyciem dla Radnych Rady Miejskiej w Bodzentynie, którzy po raz pierwszy zasiedli w ławach bodzentyńskiego urzędu, oraz obejmującego władzę Burmistrza Dominika Dudka, który zastąpił wieloletniego Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn, Dariusza Skibę.

Punktualnie w samo południe sesję rozpoczął Sekretarz Gminy, Wojciech Furmanek, który przekazał prowadzenie obrad pełniącemu funkcję przewodniczącego rady, Radnemu Seniorowi Janowi Wilkoszowi. Przewodniczący powitał zebranych gości i rozpoczął pierwsze obrady w nowej kadencji. Po krótkim wstępie nadszedł czas na wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Bodzentynie, Wiesławę Kupis, oraz Sekretarza Gminy, Wojciecha Furmanka, nowo wybranym Radnym oraz Burmistrzowi zaświadczeń o wyborze.

Po oficjalnym wręczeniu zaświadczeń głos zabrała Wiesława Kupis, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Bodzentynie, która podziękowała wszystkim członkom komisji wyborczych w naszej gminie oraz osobom, które pomagały przy organizacji wyborów. Podziękowała również dotychczasowemu Burmistrzowi za pracę, którą wykonał przez ostatnie 9 lat na rzecz lokalnej społeczności i całej gminy Bodzentyn.

O głos poprosił również Burmistrz Dariusz Skiba, który przypomniał to, co udało się dokonać przez ostatnie dwie kadencje jemu oraz Radnym, którzy pełnili mandat w Gminie. Odchodzący Burmistrz przedstawił szczegółowe sprawozdanie z ostatnich 9 lat. Burmistrz Skiba poprosił Burmistrza Dudka o dokończenie rozpoczętych inwestycji i życzył mu oraz nowo wybranej radzie samych sukcesów i owocnych obrad na każdej sesji. Na zakończenie przekazał Burmistrzowi Dominikowi Dudkowi dekret ze Stolicy Apostolskiej potwierdzający, że Święty Jan Paweł II został patronem Miasta i Gminy Bodzentyn.

Głos zabrał także Burmistrz Dominik Dudek, który podziękował wszystkim mieszkańcom, którzy uczestniczyli w wyborach 7 kwietnia i oddali swój głos. Szczególnie podziękował 2 960 mieszkańcom naszej gminy, którzy oddali głos właśnie na jego osobę. Podkreślił, że tak duża liczba głosów to ogromna dawka pozytywnej energii, jak również moc zobowiązań wobec wszystkich mieszkańców. W dalszej części wypowiedzi Burmistrz ustosunkował się do tego, co chwilę przed nim w swoim wystąpieniu mówił Burmistrz Dariusz Skiba.

Po zakończeniu tej części sesji nadszedł czas na wyłonienie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Bodzentynie poprzez zgłoszenie kandydatów i tajne głosowanie. Na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bodzentynie zgłoszono dwie osoby: Radną Agnieszkę Barcikowską oraz Radnego Michała Czarneckiego. Na zastępców zgłoszono Radną Marzannę Borek, Radną Bogusławę Jankowicz oraz Radnego Bogusława Wzorka. W głosowaniu wybrano na przewodniczącą Radną Agnieszkę Barcikowską, która została drugą w historii MiG Bodzentyn po Przewodniczącej Teresie Bzymek, Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bodzentynie. Na jej zastępczynie wybrano Radną Marzannę Borek oraz Radną Bogusławę Jankowicz.

Ostatnią częścią poniedziałkowej Sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie było złożenie przez Burmistrza Dominika Dudka ślubowania, podczas którego wypowiedział słowa:

"Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności Mieszkańców Miasta i Gminy Bodzentyn. Tak mi dopomóż Bóg."

Następnie z rąk Radnej Lidii Jasińskiej odebrał kwiaty oraz gratulacje od pozostałych Radnych, odchodzącego Burmistrza Dariusza Skiby oraz innych uczestników sesji.

Burmistrz Dariusz Skiba ustąpił miejsca przy stole nowemu Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn, Dominikowi Dudkowi, dokonując tym samym symbolicznego przekazania władzy w urzędzie.

Po zaprzysiężeniu głos zabrał ksiądz proboszcz parafii Bodzentyn, dr Leszek Sikorski, który pogratulował nowemu włodarzowi oraz wybranym przez mieszkańców Radnym. Proboszcz podkreślił znaczenie oraz wagę służby społeczeństwu. Ksiądz Leszek Sikorski przypomniał, że również on, obejmując najwyższe stanowisko w bodzentyńskiej parafii, mierzył się z problemami finansowymi i trudnościami, ale dzięki życzliwości ludzi i dobrej współpracy udało mu się zrealizować wiele przedsięwzięć. Zaznaczył, że jest otwarty na dalszą współpracę kościoła z urzędem dla dobra wszystkich Mieszkańców Miasta i Gminy Bodzentyn. Proboszcz wręczył Burmistrzowi pamiątkowy krzyż oraz obraz Matki Bożej Częstochowskiej, a następnie pobłogosławił wszystkich zebranych uczestników wydarzenia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.

"Serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, które mogło przebiegać w takiej atmosferze wzajemnej życzliwości. Mam nadzieję, że kolejne sesje również będą się odbywać w podobnej atmosferze. Wszyscy będziemy traktowani jednakowo, a dla wszystkich będą obowiązywały te same zasady. Aby pokazać tę zmianę, którą chciałbym wprowadzić, chciałbym prosić wszystkich Radnych oraz wszystkich chętnych, abyśmy udali się przed urząd, aby zrobić wspólną fotografię, która będzie pamiątką dzisiejszej sesji i naszego hasła 'Czas na Zmiany'. Dziękuję bardzo" – powiedział na zakończenie sesji Burmistrz Dominik Dudek.

Przed godziną 15:00 Przewodnicząca Agnieszka Barcikowska, zakończyła I Sesję Rady Miejskiej w Bodzentynie, a uczestnicy udali się przed urząd, gdzie wykonano pamiątkową fotografię, którą możecie zobaczyć poniżej.

Zobacz całe nagranie I Sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie - tutaj.